słowa kluczowe: IPN, Kossecki, LND, Liga Narodowo-Demokratyczna, PRL, cybernetyka, falsyfikacja ideologizmu, ideologizm, lista białoruska, prawo, seminarium.
Idee2013.01.25 22:50 01.26 17:14

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego

 

Warszawa, 15 I 2013 r.

 
Koło historii miażdży tych,
którzy próbują je zatrzymać.

 
Na początku, poza tokiem seminarium, trochę czasu poświęcono "bieżączce": zasądzonemu właśnie dla Zbigniewa Romaszewskiego odszkodowaniu za działalność dysydencką i motywom stojącym za "kombatanctwem", oraz zbliżającej się, organizowanej przez IPN konferencji poświęconej Lidze Narodowo-Demokratycznej (por. "Liga Narodowo-Demokratyczna - wyrzut sumienia IPN i styropianowej prawicy" +old.polishclub.org)
Pan profesor przypomniał, że był autorem programu Ligi (niemniej jednak nie został do udziału w konferencji zaproszony). Zwrócił uwagę, że choć w powszechnym obiegu funkcjonuje opinia, jakoby "sypał" w śledztwie, to jako jedyny po zakończeniu procesu Ligi nie został zwolniony, ale pozostał w więzieniu odsiadując wyrok.
W 1992 roku proces rehabilitacyjny członków LND (na wniosek Prokuratora Generalnego, przewodn. sędzia Nizieński) odbywał się nadal wg prawa PRL. Jedyną możliwością było uznanie, że wyrok z 1961 roku był wyrokiem bez dowodów, omyłkowym, co doc. Kossecki wypunktował wówczas jako "obraźliwe dla nas i naszych przeciwników". Nie wystąpił o odszkodowanie m. in. dlatego, że byłoby uznaniem tej formy rehabilitacji.

Przy powyższych tematach, ale również przy kwestii "listy białoruskiej" (ponad 4 tysiące osób zamordowanych na początku wojny na Białorusi; wydania listy odmawia Rosja) i biogramu ojca p. docenta, przedwojennego wysokiego oficera Wojska Polskiego, pojawiła się kwestia wojny informacyjnej toczonej na Wikipedii. Kolejne edycje haseł grzebią poprawne informacje pod stertą mało znaczących poprawek.

* * *

Francja przełomu XIX i XX wieku: masoneria z poziomu ideologicznego przeszła na taktyczno-operacyjny. Zdarza się to jedynie sporadycznie, bo standardem jest dla masonerii poziom dywersji ideologicznej.

* * *

Zasadą pracy Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego była weryfikacja, "zderzanie" ze sobą komunikatów pochodzących z różnych źródeł. Nasz przedwojenny wywiad pracował metodami naukowymi, szukając nie tylko potwierdzenia, ale i zaprzeczenia tezy. Nie sugerowano się żadnym doktrynerstwem ani policyjną (spiskową) teorią dziejów. Metodologia pracy Dwójki: przeciwstawianie informacji, weryfikacja i falsyfikacja.
"Przypadek – to Bóg przechadzający się incognito" (A. Einstein)
Istotna jest wiedza i metoda, nie poglądy.

* * *

Falsyfikacja ideologizmu - przykłady

Już w średniowieczu katolickie monarchie (Francja i Hiszpania), uznające jako ideologiczną podstawę religię rzymskokatolicką, toczyły ze sobą wojny.

W okresie wyswobadzania się USA, Francja i Hiszpania przeciwstawiły się Wielkiej Brytanii (wsparcie finansowe, transporty broni). Królestwa pomagały republikanom w pokonaniu innego królestwa, gdy tymczasem z punktu widzenia ideologicznego powinny się popierać.
(Jeden z seminarzystów wskazał, że ten przypadek można również widzieć w perspektywie konfliktu katolicyzm-anglikanizm, a więc jako weryfikujący ideologizm.)

(Klucz masoński w kwestiach geopolitycznych jest nieprzydatny: masoneria przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie wyróżniające, zatem można ten wyraz opuścić. Jedni masoni walczą z innymi masonami. Zero informacji identyfikujących.)

W 1935 roku omal nie doszło do wojny między Włochami a Niemcami, przygotowującymi się do Anschlussu Austrii. Mimo podobieństw ideologicznych. (Niemniej jednak należy pamiętać, że osią ideologii nazistowskiej był rasizm, podczas gdy u faszystów włoskich do 1938 roku go nie było).

14 IV 1935 na konferencji w Isola Bella Mussolini, stając w obronie Austrii, przedstawił koncepcję antyniemieckiej koalicji mocarstw. Nie znalazł jednak poparcia, choć z przyczyn ideologicznych powinien je dostać.

"Pompowanie" Hitlera, by doszedł do władzy (m. in. moratorium Hoovera w 1929 roku, plan Younga, zwolnienie w 1932 roku w Lozannie Niemców z odszkodowań wojennych). Liberalna demokracja USA i Wlk. Brytanii futrowały niemiecki nacjonalizm, który miał dominantę szowinistyczną.
18 VI 1935 r. układ angielsko-niemiecki faktycznie legalizujący remilitaryzację Niemiec (a przecież były już Ustawy Norymberskie). Liberalne demokracje anglosaskie popierały niemiecki totalitaryzm do 1938 roku włącznie.

(Przy okazji: wspominanie o "żydowskich bankierach wspomagających Niemcy" to judeocentryzm. Nie bankier jest właścicielem pieniędzy.
W przypadku akcjonariatu decydują nie właściciele, a managerzy - najemni pracownicy. Kapitalizm managerski. Na początku kryzysu poszkodowani są właściciele, natomiast zarządzający biorą nagrody. Rozproszony akcjonariat jest całkowicie manipulowalny.)

Cesarskie Niemcy walczyły z cesarską Rosją. Spokrewnione domy panujące). Potem (1917 r.) wywiad cesarskich Niemiec przepuszcza i wspiera, także finansowo, Lenina: zaplombowany wagon, osłona.
(Znowu: eksponowanie, że były to banki żydowskie nie ma sensu, ponieważ pieniądze były wywiadu niemieckiego.)

Kapitalistyczne Stany Zjednoczone po wybuchu rewolucji lutowej odblokowały komunistę Trockiego, który następnie pojechał do Rosji.

(To jeszcze nie koniec falsyfikacji ideologizmu. Niemniej jednak wyraźnie widać, że choć pewne rzeczy ideologizm tłumaczy, to nie zawsze i daleko nie wszystko.)

* * *

W latach '50 i '60 na poziomie służb funkcjonował sojusz RFN-Izrael.

W Polsce do 1956 r. cywilne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego działało pod kuratelą Związku Radzieckiego, natomiast po '56 "Radzian" wyproszono. Charakterystyczna jest zmiana nazwy ze zgodnej z radzieckim odpowiednikiem na bliższą niemieckiemu.

Pierwszym polskim oficerem w NATO był Józef Światło (z pochodzenia Żyd). W żadnym momencie nie okazał się nielojalny wobec rządu londyńskiego. (Operacja Splinter Factor i książka Stewarta Stevena pod tym samym tytułem.)

* * *

Metodologia seminarium Kosseckiego podobna do pracy przedwojennej "dwójki": konfrontowanie informacji.
Informacji nie można oceniać z góry.
Nie ma złych informacji ani złych źródeł. 
 
Powyższe notatki są subiektywną wariacją i to nie na temat, ale jakoś tak. Zastrzega się ich nieprawdziwość, nawet absurdalność. Wszelką odpowiedzialność zrzuca się gdzie popadnie. Kto uwierzył, ten trąba. 

4200 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Mufti straszy 
janekk, 2013.01.26 o 12:10
MT,
"Koło historii miażdży tych,
którzy próbują je zatrzymać."


jak to dobrze że młodzi wykształceni z wielkich miast mogą pójść na jakieś seminarium i dowiedzieć się co jest czarne a co białe i dobrze że prelegent akurat w tym przypadku postrzega kolory zgodnie z rzeczywistością.
Ja na wsi muszę sobie radzić sam i trochę wytężyć mózgownicę (ale nie za wiele) żeby dojść do takich samych wniosków co docent Kossecki.
Idee tworzą ludzie dla lepszego realizowania i ochrony swoich interesów. Gdy dochodzi do konfliktu interesów idee można spokojnie odłożyć na bok i walczyć o te interesy wprost na polu bitewnym albo próbować wymyślić nową ideę jako bardziej przydatne narzędzie realizacji i ochrony swoich interesów.
Docent nie mówi zdaje się wprost o Żydach ale jak pięknie te jego ciekawostki historyczne układają się w całość i widać żydowską współpracę „ponad podziałami” (granicami państw) tyle że niekoniecznie w interesie tych państw, no może z wyjątkiem jednego.

Jeżeli ktoś uważa że właściciel nie ma nic do powiedzenia w kwestiach swojego banku to próbuje wciskać komuś kit, mam nadzieją że to tylko przekręt sprawozdawcy
pozdr.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti straszy 
Piotr Świtecki, 2013.01.26 o 14:19
Tylko do ostatniej kwesti się odniosę - własność z definicji polega na tym, że własciciel ma prawo decydowania o swojej własności. Zatem "właściciel w kwestiach swojego banku" ma "do powiedzenia", podobnie jak w kwestii swoich pieniędzy. Natomiast w kwestii nie swoich pieniędzy, nawet jeśli są trzymane w jego banku, chyba już nie...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti straszy 
Adam39, 2013.01.26 o 21:28
Wydawało by się, ze tak powinno być. A czy tak jest?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti straszy 
Piotr Świtecki, 2013.01.26 o 21:35
Ale do czego Pan się odnosi?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti straszy 
Adam39, 2013.01.26 o 22:03
Do ostatnich 2 zdań.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti straszy 
Piotr Świtecki, 2013.01.26 o 22:18
A jaką definicję własności Pan proponuje?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:37
a propos Światły :
+www.warszawskagazeta.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:39
Józef Światło cd
+pl.wikipedia.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:42
Inne wiadomości na temat tej samej szui:
+wiadomosci.wp.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:44
Wiedzy na temat kata Polaków nigdy dość:
+www.rp.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:47
Lepiej wiedzieć więcej niż mniej
+www.rp.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:52
Chyba dałam dwa razy ten sam materiał.
Już się poprawiam:
+mbp_x.republika.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.27 o 03:23
Teraz jeszcze przeczytać "Operation Splinter Factor" - i rzeczywiście będzie "więcej niż mniej".
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 13:14
Dla mnie ważne jest to co w życiorysie Światły pewne.Pewne jest to, że był komunistą żydowskiego pochodzenia(pierwszy ślub w obrządku judaistycznym).Wiadomo, że miał bezpośrednie kontakty z Berią czyli faktycznie rządził w Polsce z "tylnego siedzenia".Pewne jest także, że odgrywał ważną rolę w likwidowaniu polskiej opozycji i AK często osobiście nadzorował okrutne śledztwa.

"Jako oficer WP wszedł w kontakty z ujawniającymi się żołnierzami AK, a potem brał udział w ich aresztowaniach[5]. Światło był jednym z wielu ludzi oddelegowanych do tworzonej wówczas milicji[5]. W styczniu 1945 roku został skierowany do współpracy z sowieckimi grupami operacyjnymi. Znany był z osobistego uczestnictwa w przesłuchaniach aresztowanych z użyciem siły oraz w obławach i pacyfikacjach. Odegrał decydującą rolę w najważniejszych zatrzymaniach oraz aresztowaniach tamtego okresu." -(z wiki)

Przyczyny jego ucieczki,zadania wywiadowcze jakie wykonywał są enigmatyczne. Nie wiadomo dla kogo naprawdę pracował nie wiadomo nawet kiedy umarł i gdzie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.27 o 13:33
Uff... Wreszcie jasno i konkretnie :)
Wszystko się zgadza. Ale bynajmniej nie podważyła Pani twierdzenia, że "Pierwszym polskim oficerem w NATO był Józef Światło".
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 13:59
Mufti,
-Ale bynajmniej nie podważyła Pani twierdzenia, że "Pierwszym polskim oficerem w NATO był Józef Światło".

Warto jednak doprecyzować -Józef Fleischfarb vel Światło
i teraz już wszystko jasne z tą "polskością".


Prawda ponad wszystko.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.27 o 14:09
No właśnie niejasne (ciemno pod turbanem, oj ciemno).
Żebym zatem dobrze zrozumiał: zakładając, że nie przekręciłem w notatkach tego, co w oparciu o swoje źródła stwierdził doc. Kossecki, ma Pani na myśli to, że ów pan:
1. pochodzenia żydowskiego;
2. komunista;
3. UBowski kat;
4. lojalny wobec rządu londyńskiego;
5. agent Wielkiej Brytanii i USA;
nie był polskim oficerem w NATO.
Jeśli tak, to byłbym wdzięczny za doprecyzowanie, które z powyższych punktów wykluczają go z polskości?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 14:11
Żeby dobrze zrozumieć trzeba:
a) nauczyć się czytać ze zrozumieniem
b) chcieć coś zrozumieć
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.27 o 14:27
Co do czytania ze zrozumieniem, nie jestem obawiam się odosobniony w niedostatkach. Natomiast jeśli cała Pani argumentacja ma się opierać na emocjonalnym pogrywaniu, to rzeczywiście szkoda czasu na taką pyskusję.

Wydaje mi się, że Panią zraża pochodzenie owego pana. Ale mogę się mylić (w końcu jestem tylko ciemnym nosicielem turbana, nieprawdziwym Polakiem z Hasbary, wtórnym analfabetą etc.) Dlatego pytam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 14:44
Mufti,
Trzeba byś sobie i innym odpowiedział na pytanie :
"Czym dla Ciebie jest polskość" a nie tylko zadawał je zaglądającym na portal.

PS. To co nam się wydaje zostawmy dla siebie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.27 o 14:51
Właśnie usiłuję tego dociec. Zdaje się, że polskość w rozumieniu niektórych bywających tu Prawdziwych Polaków jest poza moim zasięgiem.

Póki nie WIEMY, dobrze jest podzielić się nawet tym, co się WYDAJE. Natomiast mieszanie jednego z drugim...

Czyli nie chce Pani odpowiedzieć. Bardzo szkoda. Bo dobrze jest nazywać rzeczy po imieniu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hindukusz-Milena, 2013.01.27 o 02:56
"W Polsce do 1956 r. cywilne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego działało pod kuratelą Związku Radzieckiego, natomiast po '56 "Radzian" wyproszono."
niestety nie wyproszono już ich dzieci, dlatego mamy to co mamy.
+perlyprzedwieprze.salon24.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2013.02.10 o 05:17
Tyminski: Doc. Kossecki, nasz patriota jest dziś na czarnej liście, nękany przez pseudo naukowców z IPN za to, że od samego początku zaistnienia Komitetu Obrony Robotników (KOR) ostrzegał w swoich książkach i felietonach przed niecnymi zamiarami tej grupy, która z pomocą z zagranicy miała na celu przejęcie władzy politycznej aby zniewolic i upodlic nas Polaków.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.10 o 09:30
Obaj panowie to Partia X +pl.wikipedia.org
Natomiast na nagraniu z ostatniej konferencji IPN poświęconej Lidze Narodowo-Demokratycznej widać, jakie prześmieszne poruszenie, w tym za stołem prezydialnym, wywołuje głos z sali wspominający o opozycji wobec KORu... Niestety, nie jestem w stanie podać konkretnego clipu i punktu czasowego nagrania. Na youtube jest całość.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2013.02.10 o 14:02
Opozycja wobec KORu swiadczy o wiedzy na temat jego niecnego dzialania ( 95% srodków zebranych na chlanie i dolce vita a 5% na zebranie kolejnych srodków ;-) ) i o nieprzynaleznosci do niego.
Natomias nie dowodzi braku wspólpracy z SB. Jak sam Kossecki wyklada dzialanie jest zalezne od okolicznosci, zmienne w czasie, wielopoziomowe i wielostronne... z tego co sam przytacza ( Azef ) mógl pracowac dla siebie, sowietów, usraela, Polski, niemiec lub dla dowolnego zbioru wsród wspomnianych i niewspomnianych kontrolerów ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.10 o 19:01
Nie mnie oceniać.
Poza tym - po owocach poznacie.
Ukłony.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2013.02.11 o 03:42
Owoce sa swietne. Wartosciowe i smakowite. Owoc wiedzy nawet gorzki jest smaczny ;-)
Tylko "ukrywanie " roli bankowców jest do wyjasnienia.
Jeszcze troche poczytam Kosseckiego a potem zaczne mu zadawac to pytanie na wszystkich stronach gdzie sie pojawia lub gdzie sie o nim mówi.
Ma mój adres mailowy, wiec jak go wymecze troche to mi odpowie na priwa albo na forum.
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑