słowa kluczowe: Ochrana, Protokoły mędrców Syjonu, antysemityzm, fałszywka, historia, manipulacja, Żydzi, żydzi.
Linki, cytaty, nowiny2013.01.08 10:49 19:43

Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat?

(poleca )

Janusz Tazbir niniwa2.cba.pl

 
"Protokoły", wznawiane później w wielu językach i w różnych krajach, powstały z bezpośredniej inspiracji carskiej ochrany.
 

Treść Protokołów mędrców Syjonu

Pamflet ten, oparty rzekomo na wykładach wygłoszonych podczas I Kongresu Syjonistycznego w Bazylei (1897), został po raz pierwszy ogłoszony w petersburskim czasopiśmie "Russkoje Znamia" (1903), w dwa lata później ukazał się zaś w postaci oddzielnej książki. Data ta nieprzypadkowo zbiegła się z wydarzeniami rewolucji 1905 roku. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż Protokoły… zostały sporządzone z inicjatywy carskiej ochrany, która za ich pomocą chciała zwalczać ruch rewolucyjny. Z Protokołów… wynikało, że sprawcami wszystkich przewrotów społecznych są Żydzi, spodziewający się na tej właśnie drodze dojść do panowania nad światem. "Autor lub autorzy tej broszury usiłują wmówić czytelnikowi, że od stuleci istnieje ogólnoświatowy spisek, którego uczestnicy stawiają przed sobą cel ustanowienia żydowskiego «superrządu». Do osiągnięcia tego celu mają jakoby prowadzić: inspirowanie rewolucji, wywoływanie zamieszek i buntów, rozniecanie walki klas oraz powodowanie rozkładu społeczeństwa przez upijanie go" - piszą dwaj rosyjscy historycy w artykule ogłoszonym przed laty w tygodniku "Ogoniok".

Z opinią tą koresponduje osąd francuskiego jezuity, wyrażony swego czasu na łamach katolickiego "Nouvelle Revue Théologique" (nr 1, 1938). Pierre Charles, jezuita, pisał wówczas: "Studiując nieco dokładniej całość Protokołów…, łatwo jednak dostrzec, iż te cyniczne plany światowego przewrotu są żałośnie ubogie; roi się w nich od sprzeczności; nieustannie zakładają rozwiązanie najważniejszych problemów, a niedorzeczność zalecanych tam środków działa uspokajająco. Jeżeli tajemniczy mędrcy Syjonu istotnie nie mają żadnej innej mądrości, prócz objawionej na tych stronicach, świat może spać spokojnie".

Ponieważ Protokoły… roją się nie tylko od sprzeczności, ale i od powtórzeń, spróbujmy przedstawić ich treść w układzie problemowym. Najogólniej biorąc, zawierają one trzy wątki, a mianowicie krytykę liberalizmu, omówienie sposobów, jakimi mędrcy pragną dojść do władzy, wreszcie wizję świata, który ma powstać po zwycięstwie zawiązanego przez nich spisku. Ich twórcy (twórca?) wychodzą z założenia, iż wolność polityczna, tak pociągająca wielu ludzi, nie może być nigdy w praktyce urzeczywistniona. Korzystała z niej kiedyś arystokracja sprawująca władzę dla dobra wszystkich, ale jej rządy należą już do przeszłości. Liberalizm jako kierunek polityczny nie zdał egzaminu, doprowadzając jedynie do chaosu. Narody okazały się niezdolne, aby rządzić się same; nie wiedzą dobrze, czego chcą, i łatwo dadzą się oszukiwać. Zaprowadzić porządek może jedynie despota, niecofający się przed terrorem. Przemoc jest jedyną sprawdzającą się formą rządu: do jej sprawowania niezbędna jest siła, ta zaś wynika z posiadania kapitału. Światem rządzi dziś zło. Następnie Protokoły… stwierdzają, iż do zdobycia nad nim całkowitej władzy niezbędne jest doprowadzenie do ruiny państw chrześcijańskich, nad czym mędrcy Syjonu od dawna pracują. Należy w tym celu wszelkimi sposobami wprowadzać i popierać destabilizację, przede wszystkim zaś wywoływać rewolucje społeczne, rozruchy i niepokoje.

Istniejący system polityczny umożliwia wykorzystywanie do tego celu walk parlamentarnych, jak również walk między partiami, których liczbę należy mnożyć. Stale trzeba utrzymywać i podsycać niezadowolenie robotników, podkopywać zaś autorytet władzy. Jest on i tak osłabiony na skutek wprowadzenia systemu prezydenckiego. Stanowiska należy obsadzać marionetkami, którymi łatwo jest kierować, a więc najlepiej ludźmi o zaszarganej przeszłości. Narzędziem sprawowania władzy powinny stać się także loże masońskie, z których należy usunąć jednostki nieposłuszne. Przemysł winien zostać objęty monopolem, aby można było za jednym zamachem zniszczyć nieżydowskie kapitały, gdy tylko mędrcy zechcą objąć władzę.

W stosunkach międzynarodowych należy dążyć do skłócenia ze sobą państw tak, aby utrzymanie stałego pokoju na świecie stało się niemożliwe. Trzeba rozwijać zbrojenia, jak najczęściej musi dochodzić do wojen, nieprzynoszących zysku żadnej ze stron. Za wszelką cenę winno się podkopywać moralność, nasyłając swoich ludzi w charakterze nauczycieli i służby domowej do rodzin chrześcijańskich. Trzeba popierać prostytucję i pijaństwo. Ponieważ "goje" mogą podejmować próby przeciwstawienia się temu spiskowi, należy podburzać prosty lud przeciwko rządzącym. Jeśli mędrcy zdołają sprawić, aby zapanował głód, wówczas pewnego dnia we wszystkich krajach jednocześnie wybuchnie rewolucja, która zniszczy własność prywatną (wyjąwszy oczywiście majątek samych Żydów). Gdyby Europa, wbrew oczekiwaniom, wystąpiła przeciwko władzy mędrców - wówczas "odpowiemy armatami amerykańskimi, chińskimi lub japońskimi" (VII, 6). Jeśli goje powstaną z bronią w ręku, wtedy zostaną wysadzone w powietrze tunele metra, budowane w tym właśnie celu we wszystkich stolicach. Ta część ludzkości, która pozostanie, a zechce jeszcze stawiać opór, będzie zniszczona za pomocą umyślnie rozsiewanych epidemii.

W Protokołach… czytamy, iż mędrcy mogą być dumni z tego, co już zdołali uczynić. Zniszczyli bowiem religię, zwłaszcza zaś chrześcijaństwo. Tam, skąd usunięto jezuitów, papiestwo stało się praktycznie bezbronne i może być w każdej chwili obalone. Upadł również prestiż świeckich władców; zamachy tak ich wystraszyły, iż bez ochrony nie odważają się pojawiać publicznie. Natomiast ich mordercy są wysławiani jako męczennicy. Towarzyszy temu powszechna ruina gospodarcza; długi państwowe rosną, a finanse są w opłakanym stanie. Niebawem państwa chrześcijańskie, znajdujące się w tak katastrofalnym położeniu, będą szczęśliwe, mogąc się poddać władzy mędrców, którzy założyli już zresztą fundamenty swego panowania. Na miejscu arystokracji pojawiła się plutokracja, sprawująca rządy za pomocą pieniądza. Zdominowała ona system prawny, o czym świadczy wprowadzenie tak diabelskiego pomysłu, jakim są sądy rozjemcze. Mędrcy opanowali również oświatę, wprowadzając, poprzez ich agenta, niejakiego Bourgeois, system nauki poglądowej, "mającej zamienić gojów w bezmyślne zwierzęta'' (XVI, 8). Protokoły… miały tu niewątpliwie na myśli Leona Bourgeois (1851-1925), który w 1898 roku, a więc w okresie ich powstawania, był ministrem oświaty, zasłużonym dla reformy szkolnictwa we Francji. Przede wszystkim jednak mędrcy kontrolują politykę i polityków. Wszystkie partie, od skrajnie prawicowych do najbardziej radykalnych, stanowią w istocie posłuszne im narzędzia. Dzięki masonerii mają zaś dostęp do najważniejszych tajemnic państwowych.

Po toczonej przez wiele lat walce, która pochłonęła tyle ofiar, w tym również Żydów, mędrcy Syjonu zbliżyli się do ostatecznego celu, który zostanie osiągnięty być może już w ciągu najbliższych stu lat. Jest nim zbudowanie światowego imperium Żydów, gdzie władzę sprawowaliby książęta z domu Dawida. To sam Bóg powołał ich na władców świata. W tym przyszłym państwie masy będą trzymane z dala od polityki, wszystkie publikacje zostaną poddane surowej cenzurze, a swoboda słowa i zebrań poważnie ograniczona. Każdy zostanie poddany stałemu nadzorowi ze strony tajnej policji, która będzie znacznie rozbudowana; nieposłuszeństwo karane będzie równie surowo jak kradzież czy mord. Od obywateli będzie się wymagać całkowitej i bezwarunkowej subordynacji, równocześnie zaś obiecywać, iż w dalekiej przyszłości wszystkie te ograniczenia zostaną zniesione. W istocie jednak prawdziwa wolność nigdy nie zapanuje.

Państwo zadba natomiast o pomyślność gospodarczą obywateli. Bezrobocie ulegnie likwidacji, wysokość podatków dostosowana zostanie do posiadanego majątku. Strajki zostaną zakazane, a pijaństwo surowo wzbronione. Uczyni się wszystko, aby masy pozostały spokojne i zadowolone. Będzie obowiązywać jasne i nieomylne prawodawstwo, a sędziowie będą wymierzać sprawiedliwość w sposób nienaganny. Na władców zostaną powołani właściwi ludzie o nieskazitelnym charakterze moralnym, niegodni tronu dziedzice będą bezwzględnie usuwani. Panujący winien prowadzić się bez zarzutu i nie może posiadać osobistego majątku. Władca świata będzie się swobodnie przechadzał wśród poddanych i "prowadził na placach publicznych rozmowy z narodem" (XXIV, 2). Otaczać go jednak będzie zawsze "niewidoczna straż" (XVIII, 4) - dziś powiedzielibyśmy: służba bezpieczeństwa. Pod jego berłem narody świata będą szczęśliwe, a królestwo Syjonu trwać będzie wiecznie.

 

str. 1 z 5   następna strona »
5506 odsłon średnio 3 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
w.red, 2013.01.08 o 12:02
Jednak co by nie mówić napisane "Protokoły" w dużym stopniu oddawały i oddają nadal rzeczywistość. Ich krytyka ze strony "autorytetu kościoła" jest o tyle zrozumiała że w prostej mierze wywodzi się "z myśli oświeceniowej", której autorów znamy aż nadto. Przy czym podpieranie się autorytetem kościoła było i jest najczęstszą praktyką tych środowisk."Wolni zamularze" wywodząc się z kręgów zjudaizowanej elity, a w rzeczywistości zgłębiający szatańską ideologię i wyznającą jako Boga tego pana z rogami czynili to i czynią nadal by robić wszystko co zgodne z "myślą" ich lidera. Nie mam pojęcia komu przypisać autorstwo, ale właśnie że przez empirię na przestrzeni lat można wyciągnąć wnioski na temat ich słuszności.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Piotr Świtecki, 2013.01.08 o 13:34
Czyli - fałszywka mówiąca prawdę?
Czy skoro mówiąca prawdę, to nie fałszywka?
A pod jakim względem mówiąca prawdę - co do opisu stanu rzeczy, czy także co do opisu przyczyn stanu rzeczy? (że żŻydzi, straszni żŻydzi; a gojskie lelije bezwolne barany, za to ze trzy razy wyższe moralnie)
A może jednak brednie i fałszywka na raz?
Ktoś z Szanownych Państwa "Protokoły" przeczytał od deski do deski?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Zenon Jaszczuk, 2013.01.08 o 13:54
Mufti.
Przeczytałem już dość dawno. Przeczytałem wiele opini i książek na ten temat. Jak wiemy minęło ponad sto lat od ich wydania. Wystarczy sprawdzić z rzeczywistością. Oczywiście to jest moje zdanie i nie wdaję sie w polemikę. No i ten Tazbir?!!Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Piotr Świtecki, 2013.01.08 o 14:26
Ale to w końcu może być fałszywka i woda na młyn "antysemitów"?
Czy nie może być?
Może po prostu to, skąd się wzięły "Protokoły", to kwestia mniejszego znaczenia?

"Sprawdzić z rzeczywistością" - ale co sprawdzić?
Czy to, że światem od X lat samodzielnie rządzi złożona z konkretnych osób rada, której się protokoły były wypsły?
Czy tylko to, że świat wygląda tak, jak wygląda i jak opisano w "Protokołach", natomiast przyczyny tego stanu rzeczy są bardziej złożone?

W jaki sposób do tego podchodzisz?

Z góry dziekuję za cierpliwość i konkretną odpowiedź.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
w.red, 2013.01.08 o 15:00
Efendi odpowiem Ci pytaniem na pytanie (choć to nie zbyt ładnie). Otóż, jaki temat poruszony w tej książce nie przystaje do rzeczywistości tak dzisiejszej jak i wcześniejszej ? Czy zmieniła się ich mentalność na przestrzeni lat ? Czy może zmienili swój stosunek do innych ludzi albo swoje metody działania ? Niestety nie. Mało tego bo nie tylko że ich nie zmienili, ale wręcz narzucili innym. A opisany w nich z grubsza plan działania wraz z metodologią postępowania dziś wydaje się być bliższy realizacji niż kiedykolwiek. Bez znaczenia dlatego jest przypisywanie konkretnego autorstwa tym "myślom zebranym". Czy to nie "majstersztyk" manipulacji ? Przekonać ludzi do myślenia w swoich kategoriach i całe zło swojego działania przypisać właśnie im ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Piotr Świtecki, 2013.01.08 o 16:05
pytaniem na pytanie (choć to nie zbyt ładnie)

Że niezbyt ładnie, mniejsza o to. Ale donikąd to nas nie doprowadzi.

Czy może zmienili swój stosunek do innych ludzi albo swoje metody działania?

Kto? Mędrcy Syjonu? Czy rosyjskie służby specjalne? Albo możni tego świata, niekoniecznie żydowscy?

Przekonać ludzi do myślenia w swoich kategoriach i całe zło swojego działania przypisać właśnie im?

Strasznym żŻydom? No właśnie dosyć słabo to wychodzi. Mam wrażenie, że najzajadliwsi "antysemici" to albo autentyczne oszołomy rodem z lewackiego koszmaru, albo agenci odwracający uwagę i ośmieszający zagadnienie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
w.red, 2013.01.08 o 18:18
swoją wypowiedź oczywiście odniosłem do wiadomej nacji. Bo dziwnym trafem "lewackość" czy
"komunizm", a nawet "oświecenie" mają jednego "ojca". Dla mnie sprawa jest jasna i oczywista, a dla "lewusów" - cóż.... jak zechcą myśleć samodzielnie to sami do tego dojdą. Jednak na dzień dzisiejszy nie myślę ich przekonywać. W obozach NWO zrobią to lepiej :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Zenon Jaszczuk, 2013.01.08 o 18:39
Mufti.
Ja do tego nie podchodzę, ja wiem na podstawie badań niezależnych naukowców. To Twój problem. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.11 o 02:42
..... Może po prostu to, skąd się wzięły "Protokoły", to kwestia mniejszego znaczenia?....
Zdecydowanie... malo interesujace... wazne ze sa prawdziwe...


it's logic, stupid. It's logic.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - scenariusz realizowany. 
MatiRani, 2013.01.08 o 23:09
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - scenariusz realizowany. 
Piotr Świtecki, 2013.01.09 o 00:16
Nie wiem o co chodzi z tymi pustymi komentarzami - czy o zablokowanie komentarza-rodzica?
Bo jeśli o usunięcie, to trzeba usunąć i treśc i temat komentarza, i zapisać - wtedy zniknie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - scenariusz realizowany. 
MatiRani, 2013.01.09 o 03:41
Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - scenariusz realizowany.

;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.09 o 15:38
Zydzi sa duzo lepsi niz my myslimy! Nasi przyjaciele, popatrz jak oni nam pomagali!!!

Przy okazji do rozpropagowania wsród myslacych:
"Reforma ustrojowa zwana "planem Balcerowicza" w rzeczywistości była planem rządu USA i urodzonego na Węgrzech żydowskiego spekulanta finansowego (Georgy Schwartz), znanego jako George Soros. G. Soros, przy pomocy ekonomisty Stanisława Gomułki, przekonał prezydenta PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego, do swego planu gospodarczego. Przekonał W. Jaruzelskiego, że jego plan, który wymagał "terapii szokowej" i szybkiej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, był najbardziej optymalnym planem reformy gospodarczej Polski. Był to jedyny plan akceptowany przez ambasadora USA, Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pod taką presją zatwardziały komunista generał Wojciech Jaruzelski się ugiął. I oddał Polskę w brudne ręce bezwzględnych kapitalistów. A Polska miała być dla Rosji przykładem wzbogacenia się komunistycznej nomenklatury.

G. Soros zatrudnił sobie do pomocy ekonomicznego "cudaka" - młodego profesora ekonomii z Uniwersytetu Harvarda w USA, Jeffrey'a Sachsa. J. Sachs wyróżnił się wcześniej prywatyzacją w Boliwii, która wbrew opinii lansowanej przez media zakończyła się fiaskiem i po serii zamieszek społecznych, spowodowała przejęcie władzy przez lewicowego prezydenta Evo Moralesa.

J. Sachs, etnicznie białoruski Żyd, jeszcze przed 1990 rokiem przyjechał do Polski kilkadziesiąt razy, aby rozeznać się w sytuacji, ocenić stan polskiej gospodarki i przygotować ją do prywatyzacji. Dopuszczenie reprezentanta G. Sorosa, który za złodziejskie spekulanctwo był z wielu krajów wyrzucany, do takich tajnych informacji rządowych , to tak jakby wpuścić lisa do kurnika. Po tych wizytach J. Sachs dobrze wiedział, które części gospodarki są najbardziej rentowne. Był on dopuszczony do niejawnych informacji na temat gospodarczego stanu państwa, a w dzisiejszych czasach taka wewnętrzna, niejawna informacja pozwala zarobić olbrzymie pieniądze. Dlatego wszelki handel wewnętrzny taka uprzywilejowaną i niejawną informacją jest w krajach rozwiniętych ostro karany przez prawo. Taki konflikt interesów nie jest bowiem tolerowany. A gdzie J. Sachs, tam i G. Soros ze swoim spekulacyjnym kapitałem finansowym."

+wirtualnapolonia.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Zenon Jaszczuk, 2013.01.09 o 20:33
MatiRani.
Oczywiście zgoda. Czytałem już o tym. Nawet się doczytałem, że to był warunek przyjęcia Polski do tzw zachodu. Warunek- zniszczenie gospodarki Polski. Obecnie złodzieje dostają wsie odznaczenia, nawet Orła Białego/ja wolę orła czerwonego. Właśnie pisałem o tym, że Polska jest w gorszym stanie jak po IIwś. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.11 o 02:44
TO MUFTI I CHRISTOFOROS MAJA PRZECZYTAC!!!

J. Sachs, etnicznie białoruski Żyd......

Ty Zenku juz to wiesz....
....
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.08 o 23:09
Wredzie, nie trac czasu na dyskutowanie o propagandzie. Tyl stron napisano aby je zdyskredytowac, Protkoly. Ostatnio nawet Umberto Ecco ( z narodu wybranego, a jakze ) popelnil "Praski Cmentarz" tysiac prawie stron aby pokazac gupim gojom jak sie falszowalo taka smieszczna ksiazke, Kossecki tez burknal ze dwa razy ze to falszywka.

To jak z okraglosica Ziemi - Ziemia miala byc plaska i tym gorzej dla niej jesli wygladala na okragla.
A juz zupelnie zle dal tych co mysleli inaczej.

Jesli cos sie zgadza z rzeczywistoscia, to jest wartosiowa teoria - scenariuszem w tym przypadku - i mozna to stosowac w zyciu.
pozdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
w.red, 2013.01.08 o 23:13
"..Jesli cos sie zgadza z rzeczywistoscia, to jest wartosiowa teoria - scenariuszem w tym przypadku - i mozna to stosowac w zyciu.."
Najdokładniej!! Wreszcie ktoś załapał prawidłowy tor myślenia :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.09 o 00:38
W.red'zie, dzieki za mile slowa.
Pomine wiec wszelkie inne talmudyczne rozwazania o zupelnie nieuzytecznych detalach.
Gledzenie o pustych, falszywych i niepraktycznych zagadnieniach, np. podrózowania "na wodzie" w szabas pozostawiam tym, którzy maja na to czas.
serdecznie
MLR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.09 o 15:40
Zupelnie przypadkowo stalo sie jak sie stalo, vez ingerencji jakiejs...
;-)

Tajemnicze interesy izraelskiej spółki

Tajemnicza izraelska firma Sapiens, wspólnik nabywcy majątku polskich stoczni, od 1991 roku robi interesy w Polsce - dowiedziała się "Gazeta Polska". Systemy informatyczne spółki Sapiens funkcjonowały w najważniejszych państwowych firmach i instytucjach, m.in. w NBP, PKO BP i Kancelarii Sejmu.

O firmie Sapiens, sprzedającej specjalistyczne systemy komputerowe, zrobiło się głośno po publikacjach GP, dotyczących United International Trust (UIT) - nieznanej szerzej spółki z Antyli Holenderskich, która kupiła majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie. Jak z nich wynika, UIT współpracuje z firmą Sapiens od 20 lat. UIT jest m.in. członkiem zarządu Sapiens International (prawo Antyli Holenderskich zezwala na taką operację), a Gregory Elias z UIT ma prawo reprezentować udziałowców Sapiens. Oficjalne dokumenty firmy z Izraela wskazują też na wojskową przeszłość ludzi z kierownictwa Sapiens. Jednym z dyrektorów Emblaze Group (konsorcjum, do którego należy Sapiens), jestNahum Admoni - były szef Mossadu, pisze GP.

Z ustaleń GP wynika również, że izraelski wspólnik nabywcy polskich stoczni działa na naszym rynku od 1991 r. Prowadzi bowiem interesy z polską spółką, której prezesem jest. Andrzej Feliks Kuroń, młodszy brat Jacka Kuronia.

+marucha.wordpress.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
Piotr Świtecki, 2013.01.09 o 00:24
Usiłuję dociec, grzecznie pytając, co jest w tym przypadku Państwa (każdego z osobna) "rzeczywistością":

- czy to, że są to autentyczne Protokoły straszliwej rady Mędrców Syjonu, a nie fałszywka/pamflet?

- czy to, że istnieją zorganizowane siły, działające w opisany w Protokołach sposób?

- czy to, że Protokoły opisują dobrze to, co się dzieje - ale już niekoniecznie przyczynę, sprawców i sposób działania oraz cel?

- czy jednak opisują dobrze cel i środki i są dla jakichś grup poważnie traktowanym i realizowanym programem działania?

- a może to wszystko nie ma znaczenia, bo Protokoły po prostu pasują do "antysemickiej" wizji świata, są fajne i miłe dla oczu, i tyle?

Dobrze by było, i przydatne porządkować i precyzować takie rzeczy. Oczywiście jeśli chcemy czegoś więcej, niż tylko przekonywać przekonanych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
w.red, 2013.01.09 o 02:48
nie jestem jak powszechnie wiadomo "żydologiem", choć równie daleko mi do "żydonienawiści". Ja jedynie jestem prostym obserwatorem naszej rzeczywistości. Dlatego śmiem napisać co następuje:

"..- czy to, że są to autentyczne Protokoły straszliwej rady Mędrców Syjonu, a nie fałszywka/pamflet? .."

Nie mam co do tego wiedzy by to jednoznacznie stwierdzić. Co do jednego jestem pewien - na pewno to nie jest pamflet, bo gdzież w tym tekście jest element prześmiewczy wyszydzający tą grupę. Ja nie dostrzegam w tym nic śmiesznego (chyba że moje poczucie humoru ostatnio wygasło).
Co do autora czy autorów prędzej bym szukał wśród nich samych. I to z pośród ich kontestatorów. Kto zaś je scalił w jeden tekst jest rzeczą bez znaczenia.

"..co jest w tym przypadku Państwa (każdego z osobna) "rzeczywistością"..."

W moim przypadku rzeczywistością jest to co określa moje działanie (lub jego zaniechanie) i determinuje w jakikolwiek sposób moje myślenie. To także ludzie akceptujący istniejący stan rzeczy (choćby ze zdrowy rozsądkiem oraz logiką nie miało nic wspólnego).

Czy istnieją zorganizowane siły, działające w opisany w Protokołach sposób?".."

Owszem, istniały i istnieją. Czego przykładem jest nasza historia (ta szeroko rozumiana i powszechnie znana).

".. czy to, że Protokoły opisują dobrze to, co się dzieje - ale już niekoniecznie przyczynę, sprawców i sposób działania oraz cel?.."

opisują dobrze sposób działania,oraz cel a i sprawców też (tyle że to jest raczej "podmiot domyślny"). A przyczyna, cóż taka sama jak wiele z motywów znanych nam zbrodni).

".. czy jednak opisują dobrze cel i środki i są dla jakichś grup poważnie traktowanym i realizowanym programem działania?.."

Nie stanowią one odpowiednio dorozumianego planu działania. Co najwyżej są jego szkicem przeznaczonym do upublicznienia. Choćby dlatego że zło nie może nic uczynić bez naszej aprobaty i akceptacji.

to chyba wszystko na ten temat Efendi. Ja wiem że to nie to czego można by oczekiwać bo brak tu jest szczegółowo rozpisanych ról i scenariusza. Ale trzeba zrozumieć, że przyszłość jest płynna i na pewno nie jest jednoznacznie określona.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.11 o 02:46
Na samym wstepie mamy:
"Protokoły", wznawiane później w wielu językach i w różnych krajach, powstały z bezpośredniej inspiracji carskiej ochrany.
Treść Protokołów mędrców Syjonu....
Pamflet ten, oparty rzekomo ...

No i to by bylo na tyle... jak Umberto Ecco ... sianie watpliwosci.... no a ze sie zgadzaja z rzeczywistoscia obserwowana, to tym gorzej dla obserwacji .
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat? 
MatiRani, 2013.01.11 o 02:47
Mufti - konkretnie TOBIE - ¡¡¡¡¡O CO CHODZI!!!???
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - deklaracja ze falsyfikat...czyli dywersja 
MatiRani, 2013.01.08 o 22:59
Na samym wstepie mamy:
"Protokoły", wznawiane później w wielu językach i w różnych krajach, powstały z bezpośredniej inspiracji carskiej ochrany.

Treść Protokołów mędrców Syjonu

Pamflet ten, oparty rzekomo ...

No i to by bylo na tyle... jak Umberto Ecco ... sianie watpliwosci.... no a ze sie zgadzaja z rzeczywistoscia obserwowana, to tym gorzej dla obserwacji .
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - oczywiscie: 
MatiRani, 2013.04.18 o 00:12
Starve the Beast by taking as many of these steps as possible…

Grow your own food (this starves Big Agri and Big Pharma both)
Shop at local businesses with no corporate ties
Use natural remedies instead of pharmaceuticals whenever possible
Homeschool your children
Walk or bike instead of driving when possible
Get care from naturopaths and healers instead of doctors
Make paper logs from scraps for free heat if you have a wood-burning fireplace or stove
Boycott all processed foods
Shop at local farmers markets
Boycott corporate stores: Wal-Mart, Costco, Best Buy, Home Depot
Give vouchers as gifts for an evening of babysitting, a homemade meal, walking the dog, doing a repair, or cleaning
Join a CSA or farm co-op
Ditch television (and all the propaganda and commercials)
Participate in the barter system – if no money changes hands, no tax can be added
Buy secondhand from yard sales, Craigslist and thrift stores
Sell your unwanted goods by having a yard sale or by putting an ad on Craigslist
Repair things instead of replacing them
Avoid fast food restaurants and chain restaurants
Dine at locally owned establishments if you eat out
Brew your own beer and wine
Read a book, purchased second-hand or borrowed
Grow or gather medicinal herbs
Give homemade gifts
Attend free local activities: lectures, concerts, play days at the park, library events
Dumpster dive
Play outside: hike, bike, picnic
Mend clothing
Invite someone over for dinner instead of meeting at a restaurant
Throw creative birthday parties at home for your kids instead of renting a venue
Camp instead of staying at a hotel
Bring your coffee with you in a travel mug
Do all of your Christmas shopping with small local businesses and artisans
Reduce your electricity usage with candles, solar power and non-tech entertainment
Drop the thermostat and put on a sweater
Bring your snacks and drinks in a cooler when you go on a road trip
Stay home – it’s way easier to avoid temptation that way
Pack lunches for work and school
Make delicious homemade treats as a hostess gift
Close your bank account; or, at the very least, strictly limit your balance
Visit u-pick berry patches and orchards, then preserve your harvest for the winter
Use precious metals stored at home as your savings account
Raise backyard chickens for your own eggs
If you are a smoker, roll your own cigarettes – if possible go one step further and grow tobacco
Live in a smaller, more efficient home
Use solar power for lighting or cooking
Collect rainwater for use in the garden
Learn to forage
Buy heavy, solid, handmade furniture instead of the flimsy imported stuff
At the holidays, focus on activities and traditions instead of gifts. Go for a walk or drive through the neighborhood to look at lights, get into your PJs and watch a special movie together on Christmas Eve and make certain treats that can always be expected
Make your own bath and body products using pure ingredients like coconut oil, essential oils, and herbal extracts

How do you Starve the Beast? Please share your suggestions below…
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - oczywiscie: 
Piotr Świtecki, 2013.04.18 o 09:24
Raz jeszcze proszę - jesteśmy na polskim portalu, oszczędzajmy czas - piszmy po polsku.

Edycja: widzę, że już zanim o powyższe poprosiłem, zostało zrobione :) +solotruth.polacy.eu.org Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - oczywiscie: 
MatiRani, 2013.04.19 o 01:35
Oszczedzac czas... nie tego co cytuje, w kazdym badz razie ;-)
JBNB, nauczyc sie angielskiego to dodatkowy stopien wolnosci, to nowe zycie... trudne, ale kto powiedzial, ze zycie ma byc latwe?
pozdrówka
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Protokoły mędrców Syjonu - autentyk - oczywiscie: 
Piotr Świtecki, 2013.04.19 o 08:56
Brawa za bystrość. Tak, WSPÓLNE DZIAŁANIE. I praktyka ("prakseologia", na którą się Wasza Łaskawość co i rusz powołuje) podpowiada, że z punktu widzenia wspólnoty lepiej przetłumaczyć raz (i fachowo, bo skoro Waszość wkleja, to zapewne rozumie co), niż liczyć na chęć i czas potencjalnych czytelników.

Angielski angielskim, ale przede wszystkim mamy znać i umieć używać polski.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑