słowa kluczowe: Hitler, Polska, Rewolucja, Roseewelt. Polityka, Rosja, Stalin.
Świat2012.12.19 00:59

To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód

 

Soviet-Ameryka

 
Proszę panstwa jest mi naprawdę "przykro" wobec niektórych internautów i miło, że jakoś myślę zgodnie z ludzmi normalnymi!!! Ponieważ jest póżno zapraszam do przeczytania wywiadu zgodnego z moim widzeniem świata. Postaram się odpowiadać jutro w komentach na prawdy "oczywiste" czyli widziane moimi oczami
 

Zawsze to piszę. Nawet kilka dni temu gdzieś w komencie napisałem, że nie ma czegoś takiego jak wróg Rosja_USA czyli tzw zachód. To są gry na miarę światową. Proszę nie mylić tych społeczeństw z politykami - błaznami. Dlatego miło mi jeśli potwierdza to gość tej miary co -

-

Rozmowa z Grzegorzem Braunem

Od Lenina do Putina (cz. II)

Czy Związek Sowiecki był autonomicznym i suwerennym projektem, którego twórcy, autorzy i budowniczowie oszukali Zachód wykorzystując jego naiwność dla swoich celów, czy też projektem politycznym, powołanym do istnienia przez ludzi, którzy nigdy nie mieszkali na Kremlu, a użyli ZSRS jako walca do zniwelowania gruntu pod budowę jeszcze większej wieży Babel? To pytanie, które postawił Grzegorz Braun w pierwszej części rozmowy z PCh24.pl. Dziś publikujemy dokończenie wywiadu z twórcą cyklu dokumentalnego pt. „Transformacja – od Lenina do Putina”.

Kadr z filmu “Transformacja. NEP, Trust i głuchoniemi ślepcy”. Prod. Film Open Group

System sowiecki miał posłużyć budowie wieży Babel, ale i stworzeniu „nowego człowieka”.

Tak, nie da się zbudować wieży Babel bez stworzenia, wychowania „nowego człowieka” oraz bez eliminacji człowieka „starego”. Ta eliminacja, oczywiście następuje drogą eksterminacji, pauperyzacji, marginalizacji, deprawacji, ale przede wszystkim trzeba zauważyć, że „nowy człowiek” może być wychowany – czy raczej: wyhodowany – tylko w przypadku, jeśli się go wyrwie z trzech naturalnych wspólnot: rodziny, narodu i wspólnoty religijnej, czyli Kościoła. To właśnie te organizmy musi zaatakować ktoś, kto chce stworzyć „wspólnotę” wynaturzoną, sztuczną, „wspólnotę” wieży Babel. To właśnie rodzina, naród i Kościół są głównymi wrogami przeznaczonymi do eksterminacji.

Z sowietami nie ma negocjacji. Jeśli je prowadzą, to wyłącznie jako posunięcie taktyczne, kiedy naprawdę, z jakichś obiektywnych przyczyn nie są w stanie rzucić nam się do gardła. Gdy zaś odżywają, odbudowują się, natychmiast wracają do swej natury, czyli agresji, ekspansji, podboju. Niezależnie, dodajmy, czy to akurat sowiet czerwony, zielony, czy brunatny. Warto rozumieć racjonalne powody, które pchają ich do zbrodni. I tu pouczające są właśnie dzieje tamtego Związku Sowieckiego, ze stolicą w Moskwie. Warto zauważyć, że Wielki Głód i wielka czystka lat 30. były efektem bynajmniej nie paranoi Józefa Stalina, ale logiczną konsekwencją wejścia sowietów na ścieżkę „postępu”. Setki tysięcy ludzi na Ukrainie umierają więc z głodu, bo Związek Sowiecki potrzebuje zbudować największą armię świata. Przypomnijmy, iż na przełomie lat 30. i 40. Armia Czerwona ma więcej czołgów, więcej samolotów, więcej spadochroniarzy, więcej łodzi podwodnych niż wszystkie armie świata razem wzięte.

Jednak ustępuje w pewnym momencie Hitlerowi.

Ustępuje, bo w pojedynku bokserskim liczy się to, kto pierwszy wyprowadzi celny cios. Związek Sowiecki był istotnie nieprzygotowany do wojny obronnej, bowiem w 105 procentach, jak nikt inny, przygotowany był do wojny ofensywnej. Ponieważ cała potęga Armii Czerwonej została wyprowadzona na rubieże wyjściowe w celu ataku na zachód, uderzenie armii narodowych socjalistów Hitlera zmusiło międzynarodowych socjalistów do przejściowej defensywy.

Dlaczego przemilczenie i nieuznanie tego faktu, że rozpętanie II wojny światowej przez Hitlera nie byłoby możliwe bez carte blanche ze strony Stalina, dlaczego kłamstwo o roli Związku Sowieckiego jest kluczowe także dla współczesnej, aktualnej polityki? Otóż dlatego, że porządek światowy podyktowany został przez zwycięzców II wojny światowej. Ci zwycięzcy to Józef Stalin i drugi zbrodniarz wojenny – Franklin Roosevelt.

Na to, że wersja podyktowana przez nich obowiązuje do dzisiaj, mamy rozliczne dowody.  Niespełna rok temu w Izraelu odsłonięto pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Wcześniej, latem 2009 roku przywódcy Rosji i Izraela po spotkaniu nad Morzem Czarnym deklarowali bardzo jednoznacznie, że będą przeciwstawiać się wszelkim próbom rewizji historii. Co mamy przez to rozumieć? To także jasno zostało wyłożone. Istotni przywódcy polityczni współczesnego świata będą potępiać, ścigać i penalizować wszelkie próby kwestionowania, po pierwsze, wyjątkowości zagłady Żydów w dziejach II wojny światowej, a także wyzwolicielskiej, „zbawczej” roli Armii Czerwonej. W perfidny, a fatalny dla nas sposób spleciono tu prawdy i fałsze historyczne – to rodzaj szantażu: każdy, kto wspomni o sowieckich zbrodniach podpadać ma pod „paragraf antysemicki”, podejrzenie, że potępiając zbrodniczą rolę Sowietów tym samym kwestionuje lub relatywizuje fakt masowej zagłady Żydów. Otóż uleganie tamu szantażowi, uznawanie przez świat tego kłamstwa historycznego, zupełnie pomijającego udział Związku Sowieckiego w rozpętaniu wojny, w każdym przypadku oznacza podeptanie polskiej wrażliwości i polskiej racji stanu. Taka wersja nie może być do przyjęcia dla polskich państwowców – i w ogóle dla uczciwych, współczujących ludzi. Nasza racja stanu wymaga kwestionowania takiej wersji historii i wymaga wysiłku, aby ta historia napisana została na nowo.

Istotną część tego kłamstwa, o którym Pan wspomniał jest przemilczenie na zachodzie dokonanej przez sowietów zbrodni katyńskiej. Na przykład w Wielkiej Brytanii przez całe dziesięciolecia była ona tematem tabu.

W Wielkiej Brytanii, ale i w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero w tym roku zostały odtajnione dokumenty dotyczące tego mordu, niczego zresztą do tej sprawy nie wnoszące. Aż nie chce się wierzyć, żeby nie zostały zachowane dokumenty zaświadczające udział, i to udział z pełnym rozmysłem, z polityczną deliberacją rządu amerykańskiego, właśnie w cementowaniu kłamstwa katyńskiego. Otóż, na razie żadnych dokumentów na ten temat rząd amerykański nie odtajnia, a warto byłoby je przeczytać.

Tak, zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie to taki fenomen naszych dziejów. Fenomen i paradoks, że to nie jest żadna nasza megalomania narodowa czy jakiś powód do próżnej chwały. To jest raczej krzyż Pański i dopust Boży, ale tak właśnie – dzieje Polski, w tym zbrodnia katyńska, ogniskująca los naszego państwa i narodu w XX wieku, one są kluczowe dla dziejów świata.

W Pańskim filmie wyraźnie pada teza, mówiąca, iż kto sprawuje kontrolę nad Europą Środkową, w tym nad Polską, jako państwem na tym obszarze najważniejszym, ten trzyma w ręku również klucze do polityki światowej.

Tak, jest to koncepcja jednego z brytyjskich geopolitologów, Halforda Johna Mackindera, a przytacza ją w filmie prof. Tadeusz Marczak. Mówiąc w skrócie, to koncepcja Heartlandu, czyli serca kontynentu. Kto panuje nad Europą Środkową, ten panuje nad kontynentem, nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją, ten panuje nad światem. Kto zatem chciałby zapanować nad światem, musi zapanować nad Polską, ponieważ układanki środkowoeuropejskiej, a także w ogóle europejskiej nie da się ułożyć bez – takiego czy innego – ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Nie jest to żaden powód do próżnej dumy, a raczej powinien być to powód do gorzkiego namysłu. To nie my wybraliśmy ten los, wyznaczył go nam Pan Bóg. Bez rozwiązania sprawy polskiej nie można snuć planów geopolitycznych w skali ponadkontynentalnej.

Mówił Pan w pierwszej części naszej rozmowy o stałych, powtarzalnych wariantach gry. Czy jesteśmy zatem teraz w schyłkowym okresie NEP?

Owszem, kończy się okres pieriedyszki, wytchnienia. Między czym a czym? Otóż, między okresami dokręcania śruby. Między okresami pieriestriełki są okresy pieriedyszki. Dlaczego aktualna pieredyszka się kończy? Z jednej strony dlatego, że i tak kończą się pieniądze, system socjalistyczny w jego nowym wcieleniu, tak czy inaczej, prowadzi do bankructwa, skutkuje niewydolnością ekonomiczną, a równocześnie nabrzmiewają problemy, których inne niż wojenne rozwiązanie jest chyba dla bardzo wielu mężów stanu trudne do pomyślenia.

Z jednej strony nabrzmiewa problem eurokołchozu, który jako zamordystyczne, socjalistyczne superpaństwo nie może być dłużej utrzymany bez ujawnienia się autoagresywności tego systemu. To znaczy, bez ujawnienia agresji do wewnątrz, przeciwko własnym obywatelom. Jest to agresja, która, póki co, przybiera dla niektórych trudno zauważalną, aksamitną formułę potęgującej się inwigilacji i zaostrzającego się dyktatu poprawności politycznej. Tego, co bardzo słusznie pan Stanisław Michalkiewicz nazywa marksizmem kulturowym. Ten system, myślę, bardzo szybko wyczerpuje swoje możliwości, a repertuar działań, jakie ma do zastosowania, jest bardzo ograniczony.

Z jednej strony jest zatem kwestia europejska, z drugiej zaś – by nie sięgać dalej – jest kwestia bliskowschodnia, czyli wojna perska, do której dąży i za nieodzownością której opowiada się część współczesnego establishmentu politycznego. Być może dzieje się tak dlatego, że trudno nie zauważyć, iż w obliczu tego kluczowego konfliktu nowego stulecia, jakim jest konflikt amerykańsko-chiński, niektórym nasuwa się prawdopodobnie przekonanie o nieodzowności ostatecznego rozwiązania kwestii bliskowschodniej zanim cała potęga Stanów Zjednoczonych zostanie zaabsorbowana właśnie przez konflikt USA-Chiny. Niektórzy chcieliby rozpętać wojnę perską, bo nieodzowne jest, dla pomyślnego jej przeprowadzenia zaangażowanie imperium amerykańskiego.

Wielkie problemy ma do rozwiązania Rosja. Tutaj z kolei bije zegar demografii. Ten kraj stoi w obliczu pytania, czy w ogóle przetrwa biologicznie w obliczu starcia z tym wewnętrznym wrogiem, jakim jest autodestrukcja będąca konsekwencją wynaturzeń i zbrodniczych praktyk, które zostały tam podniesione do rangi zasady kulturowej, właśnie za czasów Związku Sowieckiego.

I dalej, czy Chiny zdążą wzbić się na Księżyc zanim uda się Stanom Zjednoczonym przekierować energię Chin na Syberię? Czy też skanalizuje się ona w jakimś otwartym konflikcie – bynajmniej nie zimnowojennym – ze światem zachodu? 

Czy wojna perska doprowadzi do ostatecznego rozwiązania kwestii bliskowschodniej? Nie wiem tego, ale obawiam się, że istotnym dla Polski, a nieodzownym z punktu widzenia tamtejszych scenarzystów wojennych elementem czy aktem w tym scenariuszu musi być wariant rezerwowy, czyli wariant ewakuacji części mieszkańców państwa położonego w Palestynie. Owszem, jest ono mocnym, zasobnym i świetnie uzbrojonym, ale jednak tylko lotniskowcem na wzburzonym morzu, które to państwo otacza. Sądzę, że mężowie stanu, najlogiczniej rozumując i najlepiej życząc sobie i swojemu narodowi, muszą szukać bazy stałej i jakiegoś bezpiecznego portu na stałym lądzie. Obawiam się, że trudno będzie im taką bazę znaleźć gdziekolwiek indziej poza krainą rozciągającą się pomiędzy Odrą a Bugiem, ponieważ jest to kraina – tak się dobrze składa dla tamtejszych mężów stanu – w której nie ma rządu, nie ma władzy, nie ma wojska, które mogłoby się czemukolwiek przeciwstawić.

W taki okres właśnie wkraczamy, u schyłku pieriedyszki, po de facto zlikwidowaniu polskiej armii rozwiązuje się także wojskowe struktury administracyjne. Rząd warszawski dąży w istocie do zlikwidowania Sztabu Generalnego, co w ostatnich dniach właśnie ogłoszono (SG ma być podporządkowany bezpośrednio MON). Poddanie dowództwa armii dowództwu cywilnych psychiatrów (dobrze chociaż, że nie ich pacjentów!) to jest już ostateczny akt likwidacji Wojska Polskiego.

Wróćmy na zakończenie do „Transformacji”, zrealizowanej w konwencji znanej chociażby z filmu „Eugenika. W imię postępu”. Adresuje Pan swoje najnowsze dzieło przede wszystkim do młodych ludzi?

Mam nadzieję, że jest to film bez ograniczeń wiekowych, ani w górę ani w dół. W filmie obejrzeć można, jak mniemam, dość imponująca kolekcję „gadających głów”, to znaczy ekspertów, specjalistów. Kryterium ich doboru było właśnie takie: by byli niekwestionowanymi znawcami jakiejś dziedziny, i tak możemy tutaj wymienić całą litanię historyków, dziennikarzy, analityków, z których część bywała również zaangażowana politycznie – jak np. John Lenczowski, istotny członek administracji prezydenta Reagana, czy Herbert Rommerstein, który przez całe życie zwalczał komunistyczne siatki w Stanach Zjednoczonych i jest ekspertem w dziedzinie infiltracji sowieckiej w USA czy z drugiej strony Włodzimierz Bukowski, który za młodu będąc tzw. dysydentem odgrywał w latach późniejszych także pewną rolę w polityce rosyjskiej.

Oprócz tych „gadających głów” mamy w filmie sporą kolekcję archiwaliów – z których, mam nadzieję przynajmniej część okaże się interesująca i „nieopatrzona” także dla tych, którzy specjalnie interesują się historią. No i stworzone przez kolegę Michała Czubaka animacje, które są już rozpoznawalnym „znakiem firmowym”, bowiem współpracowaliśmy już wcześniej przy kilku filmach, ze szczególnym uwzględnieniem „Eugeniki…” właśnie. Mam nadzieję, że animacje są elementem, który pomaga widzowi przebrnąć od początku do końca przez tę historię, przez ów koszmarny łańcuch strasznych faktów, przez ten obraz horroru stulecia. Kiedy umawialiśmy się z kolegą Michałem Czubakiem na pracę przy „Transformacji”, uzgodniliśmy, by animacje nawiązywały do tych bazgrołów, które obydwaj kreśliliśmy, uzupełniając ilustracje w podręcznikach szkolnych o jakieś dorysowane wąsy czy szramy na twarzach postaci historycznych.

Film „Transformacja” wyprodukował na własne ryzyko kolega reżyser i producent Robert Kaczmarek. Film ten nie został zamówiony przez żadną telewizję w Polsce.

Czyli nie ma szans, by „Transformacja” stała się kolejnym „półkownikiem”!

To dobra wiadomość, nikt nie może tego filmu zaaresztować, tak jak zaaresztowany i „wycofany z eksploatacji” przez Telewizję Polską SA został „Towarzysz generał”. „Transformacji” to nie spotka, ale losy tego filmu i to, czy uda się ukończyć prace nad cyklem zależą od tego, czy znajdzie on jakąś inną drogę do publiczności i do widzów. Bo gotowe dwie pierwsze części filmu, to dopiero połowa roboty – pełny tytuł brzmi wszak: „Transformacja – od Lenina do Putina”. Czy uda się tę historię dokończyć – czas pokaże.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Roman Motoła

Bezcelowe są rozmowy na temat antysemityzmu. To żydzi żydom i światu zgotowali ten los. Bajki Grosów, Wałęsów, Jaruzelskich, Komorowskich możemy o kant d.... potłuc. Pozdrawiam

 
 
!!! 

6200 odsłon średnio 4,8 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Piotr Świtecki, 2012.12.19 o 07:40
Przypomnijmy, iż na przełomie lat 30. i 40. Armia Czerwona ma więcej czołgów, więcej samolotów, więcej spadochroniarzy, więcej łodzi podwodnych niż wszystkie armie świata razem wzięte.

Tymczasem co widzimy tu +www.1939.pl ? Ano, popatrzmy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.19 o 14:28
Dziwi mnie, że Polska miała 400 samolotów. A obecnie ze 30 szt?!! Inne państwa - tu nie chodzi o ilość tylko o politykę. A polityka to celowa, zerowa pomoc Polsce przez wszarzy nazywanych aliantami. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Piotr Świtecki, 2012.12.19 o 15:26
No ale ten pan kłamie?
Czy nie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.19 o 15:46
Mufti.
Nie wiem czy kłamie czy nie. Nie wnikam w to, tylko opieram się na tym co pisze. Jeśli piszesz, że kłamie, to zapewne tak jest. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Piotr Świtecki, 2012.12.19 o 17:05
Zenon?
Albo "mija się z prawdą" w tej kwestii (więc czemu nie miałby się mijać w innych?), albo pod podanym przeze mnie linkiem są nieprawdziwe informacje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.19 o 20:04
Mufti.
Jak pisałem, wierzę ci na słowo. Ja nie znam danych o tych czasach. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 19:03
Po co skansen z blondynkami i przystojnymi kelnerami robiacy dobre kielbasy i piwo ma miec samoloty?? A jeszcze sprawne?? A JESZCZE UZBROJONE????

Zupelnie bez sensu... Wiesz ile czasu moze latac silnik F-16 i kto je potem naprawia?

"wkurwia mnie doslownie prawie wszystko"

MR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 19:42
MatiRani.
Nie tylko ciebie, bo i mnie. Zresztą nawet książka "Rzeczpospolita kłamców - salon" o ile pamiętam rozpoczyna się od tego cytatu. A więc i bystry pisarz to widzi, potwierdza i przeżywa. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 19:53
Dlatego wpisalem w cydzyslów, aby nie byc podejrzewanym o podszywanie sie o autorstwo tak glebokiej maksymy filozoficznej odnoszacej sie do Polski.!
;-)

a teraz: Pseudo-prowokujace-niby do myslenia pytania to zaslona dymna... niedowidzi kto w nia wpada... bladzi kto daje sie nimi otumanic

tylko fakty sie licza, tylko informacja jest wartosciowa.

Opierajac sie na faktach i podaja informacje tylko Gestapo-KGB-CIA-Mossad moga nam zaszkodzic.

Slyszales o Francuzie Philippe Ratier?
pozdrówka
MR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 21:09
MatiRani.
Nie wiem gdzie mieszkasz. Ja żyję w Polsce, mojej Ojczyżnie której z oczywistych względów nie wybierałem. Jednak jeśli przyszło mi być Polakiem, to nim staram się być. Pewnie nie jeden się uśmieje jak napiszę, że starałem się poznać historię Polski i Polaków. Czy poznałem historię. Napewno w znikomym procencie. Jednak to mi wystarcza dla moich potrzeb bycia dumnym Polakiem. Niech łachudry wszelkiej maści się wstydzą.
Pisanie to najczęściej walenie grochem o ścianę. Dzisiaj ten, ta zarzucają mi to czy tamto. Pytanie zasadnicze dlaczego? Niestety ligicznego wytłumaczenia nie widzę. No, ale jeśli Lona nie wie co to psychuszki, a atakuje mnie jak słonica, to o czym mogę z nią gadać. A pisałem dawno - przeczytajcie wszyscy elementarz czyli ksiązki cieniutkie ;Malowany ptak Kosińskiego i Czarny ptasior pani Siedleckiej. Jeśli ktoś tego nie zrobił, to jak ja mogę z nim dyskutować o np; Jedwabnem czy pokłosiu. Brak merytorycznego przeciwnika. A z telewizorem nie bedę się kopał. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
janekk, 2012.12.19 o 09:09
Zenek,
banksterzy najpierw wywołują wojny a potem udają dobrych wujków i żeby odwrócić od siebie uwagę szukają kolejnej ofiary.
Polskę chyba już mają opanowaną przez swoich najemników więc tylko patrzeć jak nas wyślą na jakąś wojnę aby walczyć o ich interesy. Właściwie co ja mówię, przecież już walczymy.
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.19 o 14:34
janek.
Pełna zgoda. Już uprawiamy bandytyzm międzynarodowy w wielu zakątkach świata. Oczywiście najbardziej znamy Irak i Afganistań. I to nie Polacy wysyłają tam wojska tylko okupant Polski. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 19:19
Z zauwazyliscie, ze spoleczenstwo jak by nie zauwalalo absurdalnosci tych poczynan?
Jak Polska moze uczestniczyc w zniewalaniu innych narodów?
Jak Polacy moga zniewalac inny naród!?

Tylko jest to spowodowane uzaleznieniem Rzadu Polski od obcych sil
MR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Christophoros Scholastikos, 2012.12.19 o 19:32
Treść wywiadu nie pasuje do tezy notki. Braun takiego czegoś w I i II części Transformacji nie zawarł. To zbytnie uproszczenie. Choć zależności istnieję i wykazane jest wzajemne przenikanie się przez walkę i wymiana wpływów. Może będzie o tym jeszcze więcej.

Natomiast skoro to zostało powtórzone chciałbym podnieść bo wcisnęło mnie w fotel podczas projekcji gdy była mowa o tym, że:

Mówiąc w skrócie, to koncepcja Heartlandu, czyli serca kontynentu. Kto panuje nad Europą Środkową, ten panuje nad kontynentem, nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją, ten panuje nad światem. Kto zatem chciałby zapanować nad światem, musi zapanować nad Polską, ponieważ układanki środkowoeuropejskiej, a także w ogóle europejskiej nie da się ułożyć bez – takiego czy innego – ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.19 o 20:13
Christo.
Myślę, że masz rację jeśli chodzi o Polskę. Dlatego świadomie na rozkaz i za zezwoleniem tzw świata zachodniego Polska jest liokwidowana we wszystkich dziedzinach. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 00:44
To sterowanie Sercemeropejskim niekoniecznie jest takie wazne dzisiaj, w dobie komunikacji i zarzadzania Swiatem.
FED jest sterowany z Londynu, w scislej wspólpracy ze sterowanymi przez Rockefellerów ONZ i CFR.
Firmy nalezace do banków które naleza do elity oligarchii swiatowej moga teraz byc zarzadzane z Patagonii.

To chyba przestarza la koncepcja

pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Christophoros Scholastikos, 2012.12.20 o 09:07
Możliwe, że przestarzała. Oparta bardziej na geografii ziemskiej niż cyfrowo - kapitałowej. Jednak historia uczy, że jak coś raz było bardzo ważne to może się to powtórzyć.
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 12:42
Teoria cykli... cos pamietam z marksizmu-leninizmu na ten temat. Propaganda ideologiczna.
Ale cykle historyczno-ekonomiczne sa inne. Na mapie Ziemi nie mamy zadnej wartosci specjalnej.
Chiny sa potega, Japonia dalej, Indie sie budza, PAkistan rosnie, Am Pld sie rozwija...
Europa moze wkrótce byc skansenem zamków i sterownia gospodarki Swiata.
Nie widze anie w Palsce ani w Niemczech jakiegos specjalnego znaczenia geostrategicznego.
pozdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Piotr Świtecki, 2012.12.20 o 13:18
Nie widze [...] w Niemczech jakiegos specjalnego znaczenia

Żydzi zasłaniają?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia co rzadzi Swiatem: FED, FMI, BS, ONZ, CFR, Tavistock, RIFR, ... 
MatiRani, 2012.12.20 o 19:39
Czemu piszesz przez caly czas o zydach, Mufti?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia co rzadzi Swiatem: FED, FMI, BS, ONZ, CFR, Tavistock, RIFR, ... 
Piotr Świtecki, 2012.12.20 o 19:41
Pan już niczego prócz owych "Żydów" nie dostrzega :)
Faktycznie - szkoda słów.
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia co rzadzi Swiatem: FED, FMI, BS, ONZ, CFR, Tavistock, RIFR, ... 
MatiRani, 2012.12.20 o 20:29
Mufti, cos szwankuje z logika Twoja wypowiedz. Wszak to TY napisales:

cytuje: Nie widze [...] w Niemczech jakiegos specjalnego znaczenia .. Żydzi zasłaniają? .. koniec cytatu.

????
trudno jest dyskutowac z faryzeuszowka ideologia, wiec póki nie napiszesz FAKTÓW to rzeczywiscie nie mamy o czym wymieniac postów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 00:35
...Warto zauważyć, że Wielki Głód i wielka czystka lat 30. były efektem bynajmniej nie paranoi Józefa Stalina, ale logiczną konsekwencją wejścia sowietów na ścieżkę „postępu”. Setki tysięcy ludzi na Ukrainie umierają więc z głodu, bo Związek Sowiecki potrzebuje zbudować największą armię świata....

To nie jest cala prawda. dodac trzeba koniecznie, jak wykorzystano w USA zboze zrabowane rosyjskim rolnikom - otóz puszczono je na lokalny rynek po dumpingowej cenie i zrujnowano niezaleznych rolników amerykanskich. Chodzilo o doprowadzenie do sytuacji jak w Wlk. Brytanii, gdzie wiekszoac ziemi uprawnej juz do setki lat nalezy do banków ( Rotszylda ) . Banki przejely za dlugi ziemie rolników placac za nia smieszne ceny.
Dugim czynnikiem jest zemsta na Rosjanach z tych okolic za zniszcenie panstwa Chazarów 700 lat przedtem, obiecana przez Kaganów i wykonana przez Kagana.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 00:40
MatiRani.
Zgoda. Jak pisałem, wojna to plany rządzicieli świata. Oni potem regulują która strona ma być w danym momencie silniejsza. A przy okazji wymordowanie z obu stron goi jest wspaniałym geszeftem. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 01:04
Planowanie ideowe zaczete juz w 1773 roku, na zebraniu we Frankfurcie, w domciu Rothschilda Meyera Bauera... bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE?
Nie znalazlem.
Goim za duzo, kurna, gdzie sie ruszysz sie mnoza, ani popolowac sobie ani polowic ryb... syf, trzeba te szkodniki wybic...
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 14:29
MatiRani.
To dzisiaj oczywiste, łącznie z zaplanowanymi trzema wojnami światowymi. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
U Rotszylda bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE? 
MatiRani, 2012.12.20 o 18:56
Zenku, a co powiesz na to pytanko?

Opierajac sie na logice, dedukcji, doswiadczeniu i podejzliwosci zupelnie nie wrodzonej, jesli juz w latach 1600 BANKSTERZY holenderscy wplywali na to, kto rzadzi W.Brytania finansujac Civil War rozpetana przez Cromwella, to w dobre 100 pózniej mieli juz wiecej piniedzy i mogloi sobie pozwolic na fiansowanie mlodego i gniewnego arrywisty Meyera Bauera z Frankfurtu,
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: U Rotszylda bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE? 
Hanys, 2012.12.20 o 19:07
Przepraszam, że się wtrącę: czyżby w roku 1600 istniało już państwo holenderskie? Do tej pory myślałem, że poselstwo niderlandzkie, jeśli już tak ich nazywać, dopiero w połowie XVII wieku podstępnie otruło cara Aleksego Michajłowicza. Ale żeby oni jako ubodzy wasale watażki moskiewskiego mieli wtedy aż tak wszechwładny wpływ na finanse brytyjskie i europejskie, to dla mnie zupełna nowość.
A Rotschild? - ten to zapewne był Amerykaninem na długo przedtem, zanim proklamowano powstanie USA w 1776 roku?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: U Rotszylda bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE? 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 19:37
MatiRani.
Coś, kiedyś czytałem, że działali "od zawsze". Jednak nie wnikam w daty i miejsca. Ot przeczytam i nie chomikuje takich spraw. Piszą a to od Rzymu, a to od Egiptu itd. Czytałem "Przez może Czerwone do gett europy" . A tam morderstwa, podsadzanie żydówek itd czyli knowania od samego początku. Z jakichś względów ta książka jest nieoficjalnie, jednak zakazana w Polsce. Co innego bajkopisarstwo Grossów, Pokłosiów, polskich obozów. To tematy na "topie". Jak to u oszustów jest na porządku dziennym. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: U Rotszylda bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE? 
MatiRani, 2012.12.20 o 20:24
Zenku, pragmatyzm naprzód.

Wiemy ze Rotszyld, Schiff, Rockefeller maja niebagatelny wplyw na to co sie dzieje na SWIECIE.

Poznajac reszte gabinety cieni mozemy, byc moze, odkryc wiecej szarych eminenji trzasacych naszym przeznaczeniem
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: U Rotszylda bylo ich paru, Schiff na pewno, ale... KTO JESZCZE? 
Piotr Świtecki, 2012.12.20 o 20:44
Aaach, tak!!! Więcej Żydów! Więcej!!!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
janekk, 2012.12.20 o 16:18
Zenon,
wybacz że zamieszczę na twoim blogu moje skromne oświadczenie (nie chcę zabierać miejsca na stronie głównej)

Niniejszym oświadczam że artykuły autorstwa panów Christo i Muftiego uznaję za spam i od dziś nie będę ich ani wpisów pod nimi komentował
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 16:26
janekk.
Oczywiście nie zgadzam się z twoją decyzją :-)))Pisz i komentuj, po to jest dyskusja. Jeśli jednak nie chcesz kogoś komentować to twoje prawo, ale pisz i komentuj innych. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
janekk, 2012.12.20 o 17:05
Zenon,
ja to wszystko (podobnie jak ty ) biorę na spokojnie i też trudno mnie czymś zaskoczyć, ale dyskusja ma sens gdy przynajmniej jedna ze stron a jeszcze lepiej dwie strony coś na tym skorzystają. Wymiana uprzejmości ( patrz niżej) mnie nie interesuje i szkoda czasu.
Nie pisałem że notek twoich albo innych osób poza wymienionymi nie będę komentował, chyba że mnie zbanują :)
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 18:11
janekk.
Nikt cię nie będzie banował. Tylko nie atakujcie się personalnie. A przymusu nie ma aby wszyscy się kochali. No może jest przymus aby wszyscy kochali onych srających nam na głowę, ale to inny temat. Pisz, komentuj i częściej wężykiem, wężykiem. No to rzeczywiście się Muftiemu "udało". :-))) Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Christophoros Scholastikos, 2012.12.21 o 16:02
Janekk niniejszym bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twoją deklarację nie odwiedzania moich postów.
Życzę wszelkiego powodzenia na wszystkich ścieżkach życiowych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia - a Mafia, jak wiadomo, jest obZydliwa od urodzenia 
MatiRani, 2012.12.20 o 20:40
Ciekawe:

“Nowoczesny patriotyzm”
by kresowiec

Źródło: +www.zaprasza.net

Data publikacji: 20.12.2012

bronek
W ponad tysiącletniej historii Polskie nie mieliśmy takich przykładów moralnego upadku rządzących - z jakimi mamy do czynienia obecnie.

Miliony Polaków żyją w nędzy, a polityczna hołota z wyjątkową bezczelnością okrada Skarb Państwa, który tak naprawę jest tylko zapisem księgowym - czyli długiem obiecanym na spłatę przez przyszłe pokolenia.
Bajońskie pensje dla wybranych członków politycznych grup przestępczych i głodowe pensje dla większości Polaków - to nasza codzienność.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia - a Mafia, jak wiadomo, jest obZydliwa od urodzenia 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 21:31
MatiRani.
To wszystko opisałem już dawno. Jakie są fakty wszyscy patrzą, a czy widzą to inna sprawa. Jest pełna likwidacja Polski i Polaków. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia - a Mafia, jak wiadomo, jest obZydliwa od urodzenia 
MatiRani, 2012.12.20 o 22:25
Zenku, swiernie ze to juz opisales, teraz to powtórz na innych stronach, zeby nie bylo, ze ktos powie, ze nie wiedzial ze pejsaci niszcza Polske ( i reszte Swiata )...

POWTARZANIE MATKA WIEDZY

pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafia - a Mafia, jak wiadomo, jest obZydliwa od urodzenia 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 23:03
MatiRani
W zasadzie nigdzie indziej nie piszę. Czasami dobrzy ludzie podaja moje art. na własnych portalach. Nawet tego na początku się wstydziłem. Bo jak pisałem wielokrotnie, pisanie nie jest moją mocną stroną. Ta gramatyka, ten styl to bełkotanie. A więc zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę. I o dziwo, kiedyś, jakiś mądry internauta mnie podbudował na duchu. Zenon, nie patrz na tych co ci zarzucają styl..... Pisz jak potrafisz, bo ty wiesz czego chcesz. No i niestety w to "uwierzyłem" dlatego piszę. :-)))Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 22:48
Fragmenty z ksiażek wydanch sto lat temu, mozna porównac co sie zmieniło!


to jest fragment z ksiazki z 1896 r pt"asemityzm"

J e s t faktem uwagi godnym, że nasze polskie społeczeństwo,
jakkolwiek ekonomicznie słabsze od wielu innych a mające
w swych granicach więcej Żyd? niż jakikolwiek inny nar?,
jednak nie dało się tak Żydom opanować jak Węgrzy, jak Wiedeń
i niekt?e części Niemiec, ja k się już daje opanować Paryż.
Żydzi wyzyskują nas materyalnie może więcej niż innych, wdarli
się aż do naszej kieszeni, ale nie wzięli nas z g?y, jak wzięli te
narody, nie owładnęli u nas prasy, uniwersytetu, nie mają przystępu
do naszego towarzystwa; w niczem, Bogu dzięki, tonu
nie nadają. Otż to szczeg?ne ochronienie naszego społeczeństwa
zawdzięczamy, nie ekonomicznej, jak powiedziałem, ale
moralnej i religijnej naszej sile, kt?a duchowo trzymała Żyd?
z daleka. Zawdzięczamy to i temu, ze Żydzi też u nas z daleka
się trzymali, kształcili się odrębnie w swoich hajderach, żyli
wyłącznie dla siebie i między sobą. Były to dwa odrębne światy,
kt?e ścierały się w ekonomicznych interesach, ale poza tem się
nie znały. Te warunki zachowały się u nas dłużej niż gdzie
indziej i po części jeszcze się zachowują. Nie przykładajmy ręki
do ich usunięcia — inaczej spotka nas to, co innych spotkało, że
nie my zasymilujemy Żyd?, ale więcej oni nas zasymilują
duchowo.

A nadewszystko, i w rodzinie i na wsi i w mieście i w kraju,
potęgujmy wszystkiemi sposobami życie katolickie, rozumienie
jego zasad, cenienie i kochanie jego moralności. To najwięcej,
bo od wnętrza, uzbroi, odpornem uczyni nasze społeczeństwo
przeciwko zaraźliwym i niszczącym wpływom żydowskiego pierwiastku.
To je uzdolni do objęcia Żyd? w powszeehnem przykazaniu
miłości bliźniego, a zarazem nienawidzenia i odpychania
wszystkiego, co je s t złem, nikczemnem w ich zasadach, dążnościach
i praktykach.

Idzie teraz na nasz kraj wielkie niebezpieczeństwo, czy też
wielka pr?a, jakiej nie doświadczył w przeszłości. Chmara Żyd?
mieszkała u nas od wiek?, ale nie wnikała w naszą społeczność,
trzymaną była z daleka odrębnem wychowaniem i położeniem
prawnem. Gdy, za naszej pamięci, zapory prawne zostały
usunięte, nie od razu skutek się dał uczuć w całej pełni,
musiały nowe przyjść generacye. Dziś już wielu Żyd? naukowo
wykształconych pnie się w g ăƒťrę , zdobywa rżne stanowiska
w ustroju naszego kraju. Ale to są, ja k się zdaje, dopiero harcownicy
na przedzie idący; gdy się rzuci okiem na gęste tłumy
tego szczepu za nimi stojące, kt?e też prawdopodobnie i to
niebawem w tym ruchu wezmą udział, to strach przechodzi na
myśl, co grozi naszej religii, obyczajom i narodowości. Środki
obronne, o kt?ych m?iliśmy poprzednio, ograniczyć tylko mogą,
może opźnić ten poch?, powstrzymać go zupełnie nie mogą.
Jedynie siły moralne, wzniosłe zasady i uczucia religijne, jakoteż
narodowe, wszczepione wychowaniem, spotęgowane życiem, zdolne
są postawić nasze skarby duchowe tak wysoko, że ich ten zalew
nie dosięgnie.
Â
2 ksia "chrześcijanska obrona kraju "
Polska była wtedy bardzo bogata i żyzna; wszystkie
rynki w Europie napełniała swojem zbożem. Żydzi
też uczepili się jej jak pijawki, widząc zwłaszcza, że polacy
o tonie dbają — i liczniej się u nas zagnieździli,
niż gdzieindziej, bo nie mieli wspłzawodnictwa od miejscowych,
jak to było w innych krajach. Pomiarkowawszy
też dobroduszny charakter polak?, daleki od wszelkiej
przebiegłości, spostrzegli, że łatwo będą mogli tak
pan?, jak i włościan oszukiwać, co gdzieindziej przychodziłoby
im z wielką trudnością.
Â
pewien kapłan jechał z obywatelem
do jego dworu. Żyd pachciarz, ujrzawszy go zdaleka
o ćwierć wiorsty, stanął z boku i czekał na niego,
zdjąwszy szlafmycę, a gdy pow? nadjechał, pokłonił mu
się do samej ziemi. „Ktżby to z naszych ludzi znał ta kie
uszanowanie“, rzecze szlachcic, obracając się do
księdza, a ten, uśmiechając się, odpowiada mu: „On się
kłania do ziemi, a sercem i usty m?i po cichu; Niech
cię dyabli wezmą, bo on nie byłby żydem talmudycznym,
gdyby nie miał nienawiści do chrześcijan i nie starał
się im szkodzić. Zresztą on już dobrze obrachował, ile
to korcy zboża za ten pokłon dostanie, gdy przyjdzie do
dworu“. „To prawda, wielka prawda, potwierdził szlachcic,
ale to są takie pijawki, że trudno je oderwać, i tak
potrafią się wpić, że bez nich trudno się obejść; nawet
do kojarzenia małżeństw ich używamy“, „Poczekaj*
cio no, odrzekł kapłan, a zobaczycie, że tak z was
wszystko wysączą, że was puszczą z torbami, a sami
się we dworach waszych rozsiądąâ€ś, „O, tegoby już było
za wiele!“ wtrącił żywo obywatel, lecz czas pokazał, kto
z nich dw?h miał racyę.
Podobnie postępowali
Â
Â
Lecz przez to zmieszanie przyczynili się do spaczenia
charakteru narodowego. Nasi bowiem, nie mogąc dorwać
się przez nich do sumiennego zarobku, i widząc,
że kto chce się rządzić rzetelnością, ten musi sobie wobec
ich konkurencyi przymierać głodem, poczęli ich naśladować.
Wyuczyli się przeto rżnycłi kłamstw, szaclirajstw,
obłudy, podstęp?, żdzierstwa i wszelkiej przewrotności,
tak dalekich od dawnej prawości i szlachetności,
z jakiej słynęli nasi przodkowie i z jakiej my
jeszcze znaliśmy z czasu przed oiiym zr?naniem nasze
społeczeństwo, że trudno nam jest nawet uwierzyć, słysząc.
jak się to wszystko odmieniło w tak kr?kim stosunkowo
czasie.
Â
Â
Stąd to upowszechniły
się u nas te wziątki, t. zw. łapowe, pizedtem
między nami nieznane. Kiedy się wspomni, jak
u nas dawniej wszystkie sprawy bezinteresownie się załatwiały,
jak szlachta nasza nawet bez pensyi honorowo
spełniała obowiązki publiczne, nie możemy wyjść z podziwu,
jak mogły się sumienia tak sfałszować i do tegostopnia
spodlić. A wszystko to jest robota onych przybłęd?,
kt?zy tak szkodliwie na charakter narodowy wpłynęli.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.20 o 23:21
MatiRani.
Bardzo dobry fragment. Kiedyś sam cytowałem. Aż dziw bierze, że to wszystko aktualne i idzie do przodu. W pewnym momencie naszła mnie "mania" czytania książek z II obiegu. czytałem, czytałem... wiele spraw, cytatów bardzo interesujących. Zacząłem spisywac cytaty nawet z trylogii. Jednak tego było taka masa godna zanotowania, że przegrałem z czasem i sobie darowałem. A szkoda. Namawiam do tego ludzi młodych. Czytasz, notuj. Przyda się jak woda żrudlana. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 23:37
a to?
+chomikuj.pl

pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.21 o 19:28
MatiRani.
Gdzieś to czytałem po łepkach. A z jaśkiem z Toronto kiedyś nawet pisałem. to jest gość. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.20 o 23:48
Wtedy Roman Dmowski, który przewidział i dawniej już ostrzegał przed niebezpieczeństwem, grożącym nie tylko nam, ale całemu światu, sprawę żydowską podniósł, a chcąc ją przeprowadzić praktycznie, wypowiedział do pewnego stopnia walkę światu żydowskiemu, głównie przez ogłoszenie bojkotu. Do praktycznego przeprowadzenia podjętej wtedy z żydostwem walki z inicjatywy pp. Franciszka Radoszewskiego i Marjana Lutosławskiego powołano do życia Towarzystwo Rozwoju Polskiego Przemysłu i Handlu, w skróceniu „Rozwój” nazwywane, którego dewizą pracy stało się hasło: „Swój do swego po swoje”.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.21 o 19:30
MatiRani.
Dmowski aktualny do chwili obecnej. Handel w Polsce obecnie opanowany przez żydów. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.22 o 01:55
Pozostaje BOJKOT! Samoobrona.
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
MatiRani, 2012.12.21 o 00:40
Oprócz odbijania zadawanych nam ciosów, musimy postawić sobie za cel obezwładnienie ręki i sparaliżowanie woli, która temi ciosami kieruje.
Z powyższego wyłaniają się takie tezy i wnioski:
1.) Wybitne odrębności plemienne, a jeszcze w większym stopniu zbyt daleko posunięte odrębności w ustroju duchowym i moralnym żydostwa, czynią niemożliwym współżycie jego z innymi narodami, a szczególnie z narodami o kulturze aryjsko-chrześcijańskiej.
2.) Jakkolwiek żydzi nie objawiają aspiracji niepodległościowych w takiej formie i stopniu, jakie są przyrodzonem i naturalnem zjawiskiem u każdego innego narodu, niemniej winno być stwierdzonem niezaprzeczalne prawo narodu żydowskiego do samodzielnego niepodległego bytu w ramach jego własnej państwowości, na jego własnem terytorjum, i jako prosta stąd konsekwencja, żydzi wszystkich państw i krajów winni być uznani za obcokrajowców.
3.) Zbyt rozciągłe, sprzeczne z logiką i bezpodstawne komentowanie zawartego w traktatach pokojowych prawa o mniejszościach narodowych winno być skorygowane w tym sensie, iż prawo to może mieć zastosowanie jedynie na podstawie wzajemności.
Żydzi zatem, jako nie posiadający tytułu wzajemności, pod żadnym pozorem nie mogą korzystać z tego prawa.
4.) Dążenie do rozwiązania kwestji żydowskiej w myśl powyższych postulatów winno stanowić wytyczną linję polityki każdego narodowego państwa i podstawę działalności każdego chrześcijańskiego społeczeństwa.
5.) Dla zapewnienia powyższym postulatom szybszego i łatwiejszego zrealizowania należy wezwać zarówno wszystkie narodowe polskie stronnictwa, jak i cały polski patrjotyczny ogół do przeprowadzenia przyszłych wyborów do ciał prawodawczych i samorządowych pod hasłem rozwiązania kwestji żydowskiej w myśl tych właśnie postulatów, aby na posłów do Sejmu i Senatu byli wybierani ci tylko, którzy przyjmą rzeczne postulaty za cel i podstawę swej działalności.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Piotr Świtecki, 2012.12.21 o 07:31
"Rozwiązanie kwestii żydowskiej"? Nie kojarzy się to najlepiej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.21 o 20:15
MatiRani. Nigdy nie będzie dobrze, jeśli prawo nie dotyczy żydów. Obecnie znów to przerabiamy. Jak już pisałem dawniej, gdzieś, coś musi pier...., bo tak być nie może w świecie i Polsce. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód   
Noproxy, 2012.12.25 o 21:21
"precz z komuną", i dalej już poszło. Polska została ograbiona teraz za rządów Polaków w jarmułkach.
Banki żydowskie z wirtualną kasą potrząsają to tym, to tamtym Srulem albo Rapaportem. Polskie ulice, żydowskie kamienice nabrały realnego kształtu. Masowa sprzedaż ziemi (zachodniopomorskie). Pytanie kto kręci lody, pani kanclerz czy jakiś Rebe? Koniec końców nadejdzie 1939. Szkopuł w tym, by "ktoś" nie spieprzył roboty.
A wy tutaj żyjecie wspomnieniami, które młodych Polaków zupełnie nie interesują.
Ile tutaj jest żydków, ile politycznej policji, a ilu prowokatorów z Israela wyciętych?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.25 o 22:17
Noproxy.
Witaj. O ziemi, o bankach, o srulach, o zagładzie cały czas piszę. Moim zdaniem piszę do młodych bo oni o tym nie przeczytają w żydowskieich przekaziorach na Polskę. Może się mylę (ludzka rzecz), ot stary cap wymyślił naukę młodych Polaków. Przychodzi Proxy i mówi że to wszystko do dupy. A więc zaczynaj swoje mądrości, chętnie poczytam. "Ile tutaj jest żydków, ile politycznej policji, a ilu prowokatorów z Israela wyciętych?" Jakoś nie mogę rozgryżć tego zdania ze znakiem zapytania. Czy chodzi ci o to że śą tutaj żydzi, policja polityczna, prowokatorzy? Zapewne tak. Mogę żle skończyć, jednak jak dotychczas nikt, nigdy mnie nie przynaglał, nie przesłuchiwał, nie nalegał, nie torturował. Narazie piszę co chcę.
Powiem ci nowomową, jeśli jest tutaj Polska policja polityczna to tylko się cieszyć- ale ja w to wątpię, jeśli nawet jest to na sto procent nie POLSKA. Czekam co mądrego napiszesz dla młodych Polaków. Tylko widzę, że jesteś wojowniczy jak ja stary, ale pamiętaj, że u nas obowiązuje minimum kultury polskiej. A więc nic z .. wy skur..., i temu podobnych. Spokojnie, rzeczowo na wszystkie tematy. Zapraszam. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód   
Noproxy, 2012.12.26 o 05:05
Pisanie, nawoływanie raczej nic nie da. Sądzę, że to droga donikąd. Przeciwnik ma "tubę" i mocno w nią dmie. Co więcej ma wirtualny pieniądz i nim płaci. Sponsoruje polityków, spełnia ich finansowe zachcianki. Kto w takim układzie ruszy banki a Polska czy też Europa nimi usłana.
Niepokorni wieszają się, ot tak sobie, dla draki.
Wojsko rozwalili, chociaż Lejba próbował (na własny użytek) tworzyć jakieś bataliony nadwiślańskie. Jednak obawa, że towarzystwo może się zbuntować, ostudziła zapał.
Jak widzisz w USA także prowokacje, by ludziom broń odebrać.
To co tutaj napiszemy dla koszernych stanowi kontrolowany wentylek bezpieczeństwa. Nie tego się obawiają. Nie tego. Jak wiadomo pies, który dużo szczeka nie gryzie. Oni o tym wiedzą. Gdyby zwąchali, że ta czy inna, internetowa strona stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla starozakonnych, dawno byłoby usunięta.
Nic mądrego nie napiszę. Jednak głęboko wierzę, że kres banków już bliski.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Zenon Jaszczuk, 2012.12.26 o 10:20
Noproxy.
Miło mi, że zgadzamy się co do joty. O tym wszystkim pisałem i o tym wiemy. Dlatego zawsze pisałem, tylko wodza brak. Jednak jak zapewne wiesz świadomość społeczna w dziele niszczenia Polski jest nie wielka. Dlatego warto pisać. Nawet mi nie chodzi o to aby ktoś zaczytywał się moimi mądrościami, tylko o zaszczepienie prawdy. Potem może na własną ręke ludzie będą dociekać prawdy. A świadome społeczeństwo to już byłby wielki sukces. Pozdrawiam serdecznie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: To jedna mafiia, a nie podział na wschód i zachód 
Christophoros Scholastikos, 2012.12.27 o 00:39
Noproxy jeśli można, co Twoim zdaniem należy robić, skoro pisanie i nawoływanie nic Twoim zdaniem nie da?
Pozdrowienia!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑