słowa kluczowe: cywilizacja, społeczeństwo, wartości, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.05.23 06:24

CP. Obyczaj i prawo

 

Prawo stanowione i narzucone

 

Istnieje rozgraniczenie między prawem narzuconym, a zasadami współżycia wynikającymi z wspólnego ustalenia. 


 


 W zasadzie brak jest rozważań tyczących problemu, a jest on przecież zasadniczy dla rozwoju myśli społecznej.

Ten tekst ma tylko zwrócić uwagę na te kwestię; to zbyt poważna sprawa , aby można ją było opisać w skrótowy sposób. I nie dlatego, że tak być nie powinno, ale dlatego, że nasuwać się będzie wiele wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione, a dopiero wtedy można będzie wrócić do podstawowych określeń.

 

Zacznę od przypomnienia, jak traktowane jest prawo w różnych cywilizacjach.

 

Chińska.

Prawa stanowione przez cesarza (obecnie władzę centralną) mają nie tylko charakter porządkowy, ale także wymiar etyczny. Dostosowanie się do poleceń, dowolnego typu, jest etyczne. W każdym wypadku. Nie istnieje więź między jednostkami – brak zatem empatii w relacjach społecznych; ta występuje jedynie w rodzinie.

 

Bramińska.

Etyczny charakter mają tylko uregulowania utrzymujące i podtrzymujące istniejący system społeczny

 

Turańska.

Prawa mają charakter porządkowy i nie mają wymiaru etycznego – to wynika z „wojskowego” charakteru cywilizacji powstałej na bazie podłoża organizacji militarnej.

 

Arabska.

Istnieje dążenie do utożsamiania regulacji porządkowych z zapisami Koranu; etyczne są te prawa, które są zgodne z Koranem.

 

Bizantyjska.

Etyka postępowania określana jest zasadami życia w społeczeństwie, które są określane przez struktury państwa. Nie ma etyki poza państwem.

 

Żydowska.

Etyczne jest prawo. Etyczne i obowiązujące jest wszystko to, co można uzasadnić i wyjaśnić na bazie prawa.

Ważną rolę odgrywają interpretatorzy prawa, gdyż zależnie od ich wyjaśnień i ustaleń można zmieniać etyczną ocenę postępowania.

Jeśli przy tym społeczność ta jest zamknięta – w sensie traktowania siebie jako wyłącznego strażnika prawa – to względem czynnika zewnętrznego obowiązuje wykładnia członka wspólnoty żydowskiej. Obowiązujące i etyczne. Przynajmniej takie są oczekiwania.

 

Łacińska (jako idea cywilizacyjna, bo próba realizacji miała miejsce tylko w Polsce).

 

Nie istnieje prawo, jako narzucenie zasad regulujących życie społeczne. Natomiast istnieje obyczaj – jako ustalenie zasad współżycia, które wszyscy obowiązują się przestrzegać.

Obyczaje bazują na zasadzie miłości i nie są rygorystycznym przepisem; mogą być modyfikowane stosownie do okoliczności przy przestrzeganiu zasady podstawowej – miłości, czyli pozytywnego nastawienia do otaczającej rzeczywistości.

 

Aby objaśnić  - można porównać stosunek Polaka do przepisów ruchu drogowego.

Te przepisy nie są traktowane jako bezwzględnie obowiązujące, ale jako wytyczne. Czyli – nie traktuje się jako przestępstwa, czy wykroczenia, jazdy po lewej stronie jezdni, jeśli nie czyni to zagrożenia dla innych.

Podobnie – ograniczenie prędkości nie jest bezwzględnym nakazem, a wskazaniem. Dlatego naturalnym oczekiwaniem jest, aby policjant przy kontrolach uwzględniał nie tylko samo zdarzenie, ale i warunki – w sensie zagrożenia jakie jazda z przekroczeniem prędkości mogła stworzyć.

 

Jakie jest uzasadnienie takiego ujęcia?

To my, jako społeczeństwo, tworzymy uregulowania, zatem to my mamy prawo je interpretować.

„Sztywne” wdrażanie prawa – jest sprzeczne z polskością.

 

Czytelnik może uznać takie stanowisko za warcholstwo. Na pierwszy rzut oka – tak. Ale proszę zastanowić się głębiej.

Tworzenie zasad społecznych winno należeć do ludzi świadomych i odpowiedzialnych. Nie da się zaś przewidzieć wszystkich okoliczności w jakich szczegółowe regulacje miałyby obowiązywać. Ważne więc, aby były to wytyczne, które należy brać pod uwagę zależnie od sytuacji.

Takie podejście jest znacznie bardziej wymagające, aniżeli trzymanie się sztywnych przepisów.

 

W naszych warunkach można to rozważać jako porównanie polskości i katolicyzmu.

(Istnieje złośliwa tendencja utożsamiania obu określeń – „Polak-katolik”, ale to tylko próba obniżenia rangi polskości).

Katolicyzm – to obecnie kierowanie się zasadami nauczania Kościoła tak, aby nie popełnić grzechu. Chyba takie określenie etyki postępowania nie odbiega od obowiązujących przekonań.

Polskość – to postępowanie tego rodzaju, aby nie zawinić względem bliźniego.

 

Jeśli odniesiemy to do przepisów ruchu drogowego; katolik winien się do tych przepisów stosować, ale jeśli wyniknie kolizja z racji nieprzestrzegania przepisów przez innego uczestnika ruchu – nie czuje się winny.

Polak – nie czuje się zobowiązany do literalnego przestrzegania zasad ruchu, ale będzie się poczuwał do odpowiedzialności (współodpowiedzialności), za każdą kolizję. Bo polskie podejście do spraw społecznych obliguje do tego, aby nie zawinić wobec innych – niezależnie, czy wina jest umyślna, czy nieświadoma.

 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na Ewangelię (Mateusz), gdzie w Kazaniu na Górze Chrystus wskazuje, że obowiązkiem człowieka jest stosowanie zasad współżycia daleko przekraczających zasady prawa.

 

Zatem nie litera, a duch miłości bliźniego (w szerokim pojęciu) winien przyświecać naszemu postępowaniu. „Litera” – to tylko naprowadzenie. 
 

 

2430 odsłon średnio 4,7 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: CP. Obyczaj i prawo 
MatiRani, 2012.05.24 o 03:40
Ciekawe. Ostatnio rozmylalem nad wytstarczalnoscia 3 regul dla harmonijnego wspolzycia wsrod ludzi:
- nie zabijaj
- nie kradnij
- nie lam danego slowa
Sa one chyba w esencji CP?
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Obyczaj i prawo 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.24 o 08:00
W świetle nauki Chrystusa - to dużo za mało.
Także w duchu CP.

Bo staram się, aby każdy sam doszedł do wniosku rozdzielającego zasady:

CP i jko idea) Cywilizacja Łacińska - to Cywilizacje Miłości

Wszystkie inne cywilizacje nie są oparte na zasadzie miłości, a na zasadzie przeciwnej, gdzie spoiwem jest strach.
Także C. Katolicka.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Obyczaj i prawo 
Christophoros Scholastikos, 2012.05.28 o 22:24
Bardzo ciekawy tekst.
Z putentą zgadzam się całkowicie. Z większością tekstu zresztą podobnie.

Natomiast lekko pobocznie dokładam następującą refleksję o katolicyźmie. Odrobinę zmienił kierunek działania. Stał się zorientowany ku wewnątrz. Tzn. zajmuje się w dużym stopniu, choć oczywiście z wieloma wyjątkami, utrzymaniem status quo. Utrzymaniem wpływu na społeczeństwa, utrzymaniem stanu majątkowego, zakonserwowaniem tego co było by dalej trwać. To powoduje te nerwowe postawy w postaci straszenia grzechem i grożenia z ambony.

Podczas gdy chrześcijaństwo, również jak wspomniałem mocno dostrzegalne w KRK (Ameryka Łacińska!), jest zorientowane ekspansywnie, vektor na zewnątrz. To jest bowiem właściwy kierunek. Powszechna misja do ewangelizacji i świadczenia. Chrześcijaństwo oparte jedynie na tradycji nie przetrwa. Bo to nie jest typowa religia uczynków. To religia oparta na osobistym doświadczeniu, oczywiście osadzonym w kontekście historycznym. Jednak bez osobistego doświadczenia, w jedno pokolenie żywe chrześcijaństwo umiera.

Strach przed regresem rodzi często nerwowe oskarżenia.
Pozdrowienia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Obyczaj i prawo 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.29 o 07:53
Właśnie o to mi chodzi.
Może twierdzenie, że w jedno pokolenie żywe chrześcijaństwo umiera - jest chyba zbytnim uproszczeniem; w przypadku cywilizacyjnym te procesy są dłuższe - ja okreslam to na trzy pokolenia.

Kryzys KRK rozpoczął się na początku XX w. To tylko u nas Kościół jest tak silny ale na bazie polskości, którą KRK powoli i systematycznie niszczy!!!

W roku 90 KRK mógł stanąć na czele przemian - tyle, że to musiałoby podważyć i jegp pozycję.
Efekt jest widoczny - ucieczka ludzi od Kościoła.

Moje ujęcie mówi, że należy budować na wartościach - w zasadzie tych samych, które głosi KRK - bą są uniwersalne, ale bez zmurszałej organizacji hierarchicznej - często przeżartej "moralną" korupcją.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Obyczaj i prawo 
Christophoros Scholastikos, 2012.05.29 o 12:07
Przy okazji można wzywać co niektórych księciuniów do nawrócenia. Upomnienie brata to klasyczna technika :). Byle by powodowana była miłością, a nie chęcią zniszczenia i wpędzenia w samopotępienie.

Cywilizacyjnie, mogę się zgodzić, że trzy pokolenia. Żeby wiara była żywa musi być osobiste doświadczenie. Doświadczenie modlącej się babci i jej opowieści o wysłuchanych modlitwach na nic się nie zda, gdy samemu się tego nie odczuwa, współprzeżywa. To mam na myśli mówiąc jedno pokolenie. Skamieniała skorupa rozpada się później. Najpierw obumiera życie.

Rozmawiałem kiedyś ze znajomym apropos Germańców. Wskaźniki demograficzne u nich równie nieciekawe co u nas. Przy czym islamska ekspansja rozmnażawcza jest wielokrotnie potężniejsza niż u nas. Zastanawiałem się jak oni sobie z tym poradzą. Pół żartem pół serio rozmówca stwierdził, że w pewnym momencie pójdzie rozkaz by ich wszystkich wyrżnąć i niemcy to zrobią. Zdaje się, że celnie ocenił sens prawa w ichniejszej cywilizacji.

Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
"Zjednoczenia" - krótko o scenie politycznej (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Brunetki, blondynki, rude; lewy, prawy, śmaja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑