słowa kluczowe: izrael, judaizm, nwo, syjonizm, talmud, terroryzm, żydzi.
Świat2010.12.08 18:31 19:56

Dziwni bogowie judaizmu

 
 
Przyjemny w czytaniu tekst dotyczący religijnego kaprysu wybrańców Jahwe
 
JUDAISM’S STRANGE GODS

www.realjewnews.com/?p=20

Brat Nathanael Kapner tłumaczenie Ola Gordon

Br Nathanael & Michael Hoffman

NK: Czy judaizm oparty jest na pismach Starego Testamentu?

MH: Nie. Do czasów Chrystusa, judaizm bazował na ‘prawie mówionym’. Nowy Testament mówi o tym jako ‘tradycjach starszych’. Jezus potępił i odżegnał się od ‘tradycji starszych’ w Ewangelii św Jana R:7.
Po ukrzyżowaniu Chrystusa przez żydowskich przywódców, oraz po następujących po tym prześladowaniach i mordach chrześcijan na terenie państwa rzymskiego, rabini postanowili napisać ‘tradycje starszych;, które stały się pierwszą częścią Talmudu zwanego Miszna.
Miało to miejsce w Babilonie pod koniec II wieku n.e. Wszystkie następne księgi Talmudu powstały w Babilonie między III i końcem VI wieku n.e.

NK: Czy więc judaizm oparty jest na Talmudzie a nie na Biblii?

MH: Hermeneutyczny system judaizmu nie opiera się na Biblii, lecz na Talmudzie. Należy pamiętać o tym, kiedy ma się do czynienia z rabinami i ich zniewolonym stadem. Judaizm, mimo, że modny obecnie wśród ewangelików i rzymsko-katolików, jest zupełnie obcy jedynej biblijnej religii na ziemi – chrześcijaństwa.

NK: Powiedziałeś wcześniej, że Jezus Chrystus potępił tradycje starszych. Jak to możliwe?

MH: Rabini uczą, że objawienie udzielone Mojżeszowi dokonało się w dwóch formach, mniejsze objawienie na piśmie, i większe ustne.
Rabini twierdzą, że tzw objawienia ustne "były przekazywane przez przywódców każdego pokolenia ich następcom, Mojżesz Jozuemu, a potem starsi prorokom, osobom z Sanhedrynu, przywódcom faryzeuszy, a wreszcie pierwszym rabinom, którzy uważali się za spadkobierców faryzeuszy.
To rzekome przekazywanie ustnego prawa, "tradycji starszych", zostało zakwestionowane przez Jezusa, który nazwał je "przykazaniami ludzkimi, które unieważniają słowo Boga".
Tak więc Jezus opowieść o przekazaniu określił jako oszustwo. Jest to kłamstwo wymyślone w piekle, by twierdzić, że Mojżesz wydał dwa zbiory prawa, jeden pisemny i publiczny, i drugi ustny i tajny. W całej Biblii nie ma nic na poparcie tego oszustwa.

NK: Tak więc werbalna tradycja nie jest zgodna ze Starym Testamentem?

MH: Bynajmniej. Fałszywe roszczenia ustnej "tradycji starszych" pozostawionej Mojżeszowi przez Boga jest anty-biblijne, tak jak stwierdził Jezus.
Chrystusa w bardzo prosty sposób podkreślił fakt, że gdyby tradycja faryzejska rzeczywiście pochodziła od Mojżesza, musieliby stać się chrześcijanami. Ale Chrystus zganił ich mówiąc: "Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli, bo napisał o mnie. Ale jeśli nie wierzycie jego pismom, jak będziecie wierzyć moim słowom?
Oto Jezus jednym pociągnięciem unicestwił podstawę religii judaizmu i jego zarozumiałość tradycji ustnej, nadanej jej przez Mojżesza. Aby gdyby była taka tradycja, świadczyłaby o Jezusie Mesjaszu. Zamiast tego Chrystus mówi bez ogródek, że nie wierzą Mojżeszowi!

NK: Kiedy mówimy o Talmudzie jako centrum judaizmu, mówisz o ‘rabinach i ich ‘stadzie uległych’. Jak więc żydowski świecki pasuje do tego stada uległych?

MH: Wszyscy ci w ramach judaizmu, a nawet żydowski świecki, składa milczącą wierność rabinom. Jak często słyszeliśmy od każdego z nich, kiedy pytany o mesjanizmie Jezusa, taką odpowiedź: Ale rabini nie wierzę w Jezusa!
To oczywiste, że nie wierzą! Jak mogliby? Jak Jezus stwierdził w swoim zarzucie faryzeuszom, ich tradycja jest zaprzeczeniem tego, co napisał Mojżesz o przyjściu Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa. Ponadto, w odniesieniu do świeckiego Żyda, on wykazuje się takim samym szowinizmem i rasizmem jak talmudyści.

NK: Jeśli Talmud stanowi podstawę judaizmu, jak więc można przekazać Ewangelię rabinom i jego wyznawcom?

MH: Kiedy pokazuje się rabinom Stary Testament jako dowód na mesjanizm Jezusa, należy przeniknąć przez żelazną kratę nastawionego na talmudyzm umysłu, na który, według zapewnień Chrystusa, nie mają wpływu żadne pisma.
Od samego początku, chrześcijanie muszą wiedzieć, że zarówno rabini jak i wyznawcy nie znają własnych pism, i dlatego nie chcą ich poznać. Oni postrzegają Talmud jako nadrzędny wobec pism. Kiedy przynosi się im pisma, potrzebna jest ogromna cierpliwość, a niekiedy nawet konieczne są stanowcze zarzuty.

NK: Co masz na myśli, kiedy mówisz, że żydowscy świeccy wykazują taki sam szowinizm i rasizm jak wyznawcy Talmudu?

MH: Głównym założeniem judaizmu jest żydowskie samo-uwielbienie. Judaizm za ‘boga’ ma, nie Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale uwielbienie żydowskiego ludu. Żydowskie samo-uwielbienie jest istotą Talmudu. Świecki wśród nich bierze udział w tym właśnie kulcie. Talmud naucza, że nie-żyd jest niższą formą człowieka. Oni wierzą, że mają w sobie jakąś ‘specjalność’, wierzą w mit, że to oni, a nie chrześcijanie, są "narodem wybranym".
W połączeniu z fałszywym pojęciem, że są "narodem wybranym" - niezależnie od ich nieetycznego zachowania, ich rażącego wykrzywiania biblijnego Boga, ich niewiary, nienawiści do biblijnej kultury chrześcijańskiej, (która przyznawała im azyl w chrześcijańskich państwach) , i ich trwałe odrzucenie Jezusa Chrystusa - Talmud uczy, że wyznawcy judaizmu są wyższą formą człowieczeństwa niż inni. Dlatego modlą się w synagodze i w ich domach, "Dziękuję ci Boże, że nie stworzyłeś mnie nie-Żydem”.

NK: Mówisz, że Talmud jest nadrzędny wobec pism. W jaki sposób?

MH: W Ewangelii św Marka R:7, Jezus łaja faryzeuszy mówiąc: Według was, słowo Boga nie wpływa na wasze tradycje, które dostaliście. Mało jest w Talmudzie, co odnodi się do pism Starego Testamentu – a nawet nauki są sprzeczne z pismami.
Talmud naucza, że Żyd może *zabijać, **okradać, i ***oszukiwać nie-Żydów bezkarnie – mimo, że te działania są pogwałceniem 6, 7 i 9 przykazania Mojżesza. Jeden przykład werbalnego prawa nie mającego nic wspólnego ze słowem Boga. [*Tractates Sanhedrin 58b; **Baba Mezia 24a; **Sanhedrin 57a; ***Baba Kama 113a]
Istnieje również talmudyczne zniweczenie grzechu króla Dawida, poprzez który, chrześcijanie nauczyli się wystrzegać grzechu cudzołóstwa i wrogości, odmawiając skruszone słowa króla Dawida z Psalmu 51. Ale w judaizmie tego nie ma! W Talmudzie czytamy: "kto mówi Król Dawid zgrzeszył, jest w błędzie".
Według Talmudu praktyką w tamtych czasach dla ludzi idących na wojnę było przekazanie ich żonom warunkowego rozwodu. Talmud stwierdza, że Batszeba nie była już zamężna, więc dekretuje, że król Dawid nie popełnił grzechu.
Co rabini rzeczywiście mówią jest to, że to Bóg jest w błędzie, chociaż słowo Boże wyraźnie stwierdza, że Dawid zgrzeszył zabijając Uriasza Chetyta i popełnił cudzołóstwo z jego żoną: "Dlatego właśnie miecz, nie opuści twojego domu, bo ty któryś pogardził mną i wziąłeś żonę Uriasza Chetyty na twoją żonę". (II Samuel 12)

NK: Czy to prawda, że Talmud urąga Jezusowi I Maryi Dziewicy?

MH: Tak, to prawda. Tractate Sanhedrin 106a mówi, że matką Jezusa była nierządnica: ‘ta która była potomkiem książąt i przywódców zajmowała się nierządem ze stolarzami’. Również w Tractate Shabbath 104b (Talmud), jest napisane: ‘Miriam fryzjerka spała z wieloma mężczyznami’.
Jeśli chodzi o traktowanie Jezusa przez Talmud, Tractates Sanhedrin 107b and Sotah 47a mówią: ‘Jezus był amoralny seksualnie, wielbił posągi z kamienia i cegły, za swoje złe zachowanie został odcięty od ludu żydowskiego, i odmówił skruchy’. W Tractate Gitten 57 jest nawet gorsze urąganie: ‘Jezus jest w piekle, gotuje się w gorących fekaliach’.

NK: Więc jak powinniśmy, jako chrześcijanie, ustosunkować się do judaizmu?

MH: Chrześcijanie muszą zrozumieć, że judaizm jest anty-biblijny. Prawdziwą religią Izraela jest chrześcijaństwo, a nie judaizm. Judaizm jest po prostu perwersją prawdziwych objawień Boga narodowi hebrajskiemu – I to jest religia odrzucająca Stary Testament.
Tak więc która wiara ma światło z ciemnością? Która wiara ma Chrystusa i Beliala? Która religia ma prawdziwą wiarę w Boga z idolami i ‘dziwnymi bogami judaizmu’? Żadna! 

9000 odsłon średnio 4 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Acidek303, 2010.12.08 o 18:34
Na deser polecam kompilację miłości naszych "strasznych braci" ;-D

+www.dailymotion.pl

Jeszcze ciepłe, przed chwilą wrzuciłem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 19:39
Acidek 303.
Te sprawy porusza trochę pan Izrael Szahak w "Tel Awiw za zamkniętymi drzwiami".Właśnie tam cytuje kogoś-aby Pan Jezus kompał się we własnych ekstermentach.Podaje że oni są największymi rasistami na świecie itd. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Acidek303, 2010.12.08 o 21:06
Zeniu, Izrael Shahak jest mi dobrze znany, posiadam jego książki zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Istna spowiedź. Pewien materiał całkiem niedawno temu wrzucałem na nwo:

+newworldorder.com.pl

Dla tych co nie czytali lektura obowiązkowa.

Pozdro
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Acidek303, 2010.12.08 o 21:48
Zeniu, Izrael Shahak jest mi dobrze znany, posiadam jego książki zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Istna spowiedź. Pewien materiał całkiem niedawno temu wrzucałem na nwo:

+newworldorder.com.pl

Dla tych co nie czytali lektura obowiązkowa.

Pozdro
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 21:29
A czemu to zgłoszone do moderacji? Komuś się myszka omskła? :-D
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 21:41
Mufti.
Pewnie tak,ktoś pomyłkowo machnął.Skasuj i już. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 21:48
Już :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 21:26
Acidek303.
Ja już nie wiem co mam, co czytałem.Trochę tego było za wiele jak na stary łeb.Wiesz jak to jest.Wiesz że gdzieś czytałeś, a nie wiesz gdzie.Znależć ciężko, ale z kiszczakiem i michniktem mi się udało.
Myśle że Muftiemu chodzi o to ,że mieliśmy się raczej zajmować sprawami Polski-tu i teraz.A o żydach przy okazji, bo jak wiadomo o POLSCE bez żydów ani rusz. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 19:58
Powyższy tekst wprawił mnie w lekką konfuzję.

Jak na "pracę u podstaw", jest za ostry.

Ale jak na przyczynek dla zaawansowanych, niesie chyba zbyt mało oryginalnych informacji?

Poza tym co do odwołań do Nowego Testamentu, warto by było podawać konkretny ustęp oraz stosować się do przyjętej w jęz. polskim konwencji. Na przykład
"Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji." I mówił do nich: "Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować." (Mk 7,8-9)
Czyli Ewangelia wg św. Marka, rozdział 7, wiersze 8 i 9.

No i te nieszczęsne literówki, a nawet parę solidnych niezręczności językowych, brak wyjaśnienia kto to "MH"... Pierwszego lepszego żydożercę-amatora, partackiego antysemitnika jak ja takie sprawy bardzo zniechęcają. Nie mówiąc już o "młodych, wykształconych, z wielkich miast i na dodatek mówiących językami", dla których wszystko powinno błyszczeć, mrugać, śpiewać i tańczyć żeby w ogóle raczyli zwrócić uwagę. Tymczasem jest zupełnie inaczej, niż obiecuje zajawka ("Przyjemny w czytaniu [...]")

Mnie się zdaje, że ten tekst głosem płaczliwym acz potężnym woła: Redaktora! Redaktora! ;-)

Pozdrawiam zrzędliwie,
MT
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Acidek303, 2010.12.08 o 20:54
Wręcz przeciwnie, moim skromnym zdaniem treść tekstu jest łagodna jak na tematykę którą porusza. "Praca u podstaw" - jak wspomniałeś... od czegoś trzeba zacząć. Kosmetyki też nie ma się co czepiać. Przypominam, że to jest tłumaczenie z j. angielskiego, dlatego literówki są w takim niekomfortowym wypadku najmniejszym problemem. Weź również pod uwagę, że Ola poświęca swój własny - wolny czas za friko tłumacząc dla ludzi teksty, których ze świecą szukać w polskojęzycznym necie. I za to powinnismy być wdzięczni. Pozdro
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 21:16
Wszystko to prawda i zgadzam się, ale... nadal wolę tekst bez literówek, niż taki z literówkami. ;-)

Poza tym staranność jest moim zdaniem ważna. Wiem jak sam reaguję i na pewno nie jestem w tym odosobniony. Mnie się na ogół udaje przez to przebić do treści. Ale większość tych nieświadomych, nieprzekonanych, o których warto zawalczyć, łamana polszczyzna i niechlujność formy odrzuci zanim w ogóle cokolwiek do nich dotrze z treści.

W efekcie nie tylko nie przebijesz się ze swoim przesłaniem, ale jeszcze podbudujesz ich rezerwę i błędny obraz rzeczy. Czy o to chodzi?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 21:15
Panowie.
Strzelam w ciemno, ale o ile pamiętam, to na te tematy wypowiadał sie ks Chrostowski. Temat raczej znany dla interesujących się tematem. A dla wielu zapewne nie znany całkowicie.Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 21:17
Brnę aktualnie przez "Cywilizację żydowską", którą mi ze Spirito poleciliście onegdaj :) Koneczny też o tym pisze.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 21:30
Mufti jak będziesz miał chwilę, to poczytaj "Żydzi i goje-XXX wieków histori" oczywiście żyda , pana Izraela Szahaka. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.08 o 21:34
Już ostatnio syn na mnie dziwnie patrzy, bo jak coś czytam - to o Żydach ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Zenon Jaszczuk, 2010.12.08 o 21:42
Mufti znam ten temat. Musisz się przyzwyczić.Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2010.12.09 o 09:01
Mufti, a może młody się boi, ze Ci pejsy wyrosną?

Fajnie byś wyglądał... Broda i pejsy... :D)))))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
Piotr Świtecki, 2010.12.09 o 10:22
Właśnie tak się zastanawiam, czy to aby nie będzie modne i nie czas zacząć zapuszczać? ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2010.12.10 o 18:37
No tak... Te ciągłe zmiany pogody.
To musiało sie jakoś odbić... :D)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Dziwni bogowie judaizmu   
Skorpion48, 2010.12.29 o 18:40
Powyższy tekst jest trochę mylący.Księgą podstawową judaizmu jest Tora i stnowi ona porawie to samo co Stary Testament. Talmud jest księga interpretacji rabinicznych, ksiegą zawierajacą odpowiedzi na problemy występujace w codziennym życiu, relacji pomiędxy Żydami i Obcymi itp.Talmud zawiera bardzo dużo zaskakujących wpisów, n.p. przyzwala na oszukiwanie gojów, uważa gojów za bydło.Z czasem Tora została spychana coraz bardziej w cień, a Talmud był podstawową księgą. Tora jest w uzyciu przez ortodoksyjnych Żydów, ale Talmud jest także przez nich stosowany.Nalezy dodać, że rabini mieli swoje interpretacje i swoje " szkoły" oraz swoich wyznawców.Nie ma w judaiźmie jednego kanonu wyznaniowego, praktycznie rabin jest ostateczna wyrocznią dla społeczności w której zyje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑