słowa kluczowe: ACTA, EU, Internet, NWO, Unia Europejska, cenzura, prawo.
Linki, cytaty, nowiny2012-01-22 20:53

Polska rewolucja: Internet vs ACTA

(poleca )
 
ACTA zobowiązuje dostawców internetu do monitorowania treści i działań, jakie podejmują użytkownicy, nadając im rolę „policji internetowej”
 
Porozumienie stwarza poważne ryzyko naruszenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez wprowadzenie możliwości dochodzenia prywatnej egzekucji praw autorskich, bez kontroli sądu, w której posiadacze praw autorskich będą mogli żądać od dostawców internetu ujawniania im danych użytkowników.

ACTA może prowadzić do ograniczenia wolności słowa, jeśli pod presją właścicieli praw autorskich dostawcy internetu zaczną blokować legalne i wartościowe treści. Właśnie do tego zagrożenia odwoływał się protest Wikipedii. ACTA zobowiązuje dostawców internetu do monitorowania treści i działań, jakie podejmują użytkownicy, nadając im rolę „policji internetowej”.


W miarę rzeczowy, przystępnie napisany tekst z cytatami i linkami: +www.cdaction.pl 

3322 odsłony średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Polska rewolucja: Internet vs ACTA 
Malawanda, 2012.01.23 o 05:51
Opinia cywilisty Konrada Gliścińskiego w przedmiocie porozumienia ACTA
Podsumowanie
...porozumienie ACTA oparte jest na założeniach anachronicznych z punktu widzenia obecnej wiedzy dotyczącej ochrony praw na dobrach niematerialnych. Brak jest jednoznacznych dowodów natury teoretycznej jak i empirycznej potwierdzających tezę o słuszności utrzymywania obecnie obowiązującego modelu ochrony, tym bardziej brak jest takich dowodów w zakresie konieczności podwyższania obowiązującego w tym zakresie standardu prawnego.. Porozumienie ACTA w szeregu postanowień usztywnia obowiązujący model, pozbawiając w tej materii sygnatariuszy porozumienia swobody decyzyjnej.. Brak pewności, co do proponowanego przez ACTA kierunku rozwoju prawa, stawia pod znakiem zapytania sensowność zawierania tego porozumienia. Z kolei brak prawdziwej debaty dotyczącej kształtu porozumienia budzi poważne wątpliwości.. Sens debaty demokratycznej nie wyraża się jedynie w zachowaniu formalnych wymogów konsultacji międzypaństwowych. Przyjmowanie regulacji, które ustanawiają światowe standardy, muszą być w dzisiejszym realiach poprzedzone rzetelną i merytoryczną debatą. W odniesieniu do ACTA wymóg ten zyskuje dodatkowe wzmocnienie. Regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej uznawane są za stanowiące fundament nowej ekonomii, w której głównym czynnikiem produkcji jest wiedza. Zmiana ta powoduje konieczność poszukiwania nowego podejścia i nowych rozwiązań legislacyjnych – z cała pewnością porozumienie ACTA nie spełnia tych wymogów..

Cytowana konkluzja Opinii zarzuca autorom ACTA naruszenie wielu praw:m.in. międzynarodowego publicznego, cywilnego;
Podpisanie przez naszych decydentów owego porozumienia to zamach na Konstytucję RP.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑