słowa kluczowe: Chmielnicki, Polska, Ukraina, Ukraińcy, arenda, chłopi, chłopstwo, historia, mistycyzm, pańszczyzna, szlachta, zaborcy, zabory, Żydzi.
Linki, cytaty, nowiny2011.04.27 23:34 23:35

Praca nad programem

(poleca )
 
Tragedią naszego narodu było (i niestety ciągle jest) zastępowanie racjonalnego myślenia politycznego mistycyzmem.
 
Stanisław Sas pisze na +www.wicipolskie.org

PRACA NAD PROGRAMEM

Tragedią naszego narodu było (i niestety ciągle jest) zastępowanie racjonalnego myślenia politycznego mistycyzmem. Dzisiaj mamy beatyfikację JPII, walkę o krzyż w Warszawie oraz stronnictwo, które chce obwołać Jezusa Królem Polski.

Można byłoby to zrozumieć w czasach Mickiewicza kiedy nikt rozsądnie myślący nie mógł się spodziewać, że upadną nagle trzy mocarstwa, które podzieliły się Polską (niestety nie bez znacznego udziału ówczesnych warstw uprzywilejowanych) i powstanie wolna Polska.

Wówczas, ucieczka w mistycyzm mogła mieć swoje uzasadnienie. Chociaż, takie idee jak Polska Chrystusem Narodów mogła zpowiadać nieobliczalne skutki dla Polski. Rozumiał to znienawidzony przez wielu "patriotów" margrabia Wielopolski, który chciał zrobić dla Polaków to co wówczas było możliwe. Polacy woleli jednak rzucać się w bój z przeważającymi siłami, tracąc po kolejnych powstaniach dotychczasowy stan posiadania. Jednym z powodów takiego postępowania był niewątpliwie kac moralny jaki miała Polska szlachta po utracie Rzeczpospolitej.

Nie zapominajmy jednak o tym, że poza szlachtą na ziemiach Polskich żyły masy chłopskie, sprowadzone przez ustroj pańszczyźniany do stanu półbydlęcego. Sytuacja chłopstwa znacznie się popgorszyła w rezultacie uchwalenia przez Sejm arendy, która praktycznie oddawała w żydowskie ręce zarządzanie młynami, tartakami, karczmami, gorzelniami, itp. a nawet majątkami ziemskimi.

Nie można zrozumieć historii Polski bez rozpatrzenia sytuacji ogromnej mniejszości jaką byli w Polsce szlacheckiej Żydzi, którzy otrzymali wiele przywilejów, rządzili się własnymi prawami (mieli nawet swój Sejm) i stanowili obok szlachty drugą uprzywilejowaną grupę, chyba nie popełnię dużego błędu, jeżeli powiem że ówczesna Rzeczpospolita była faktycznie Judeopolonią. Żydzi nie mieli takiego problemu z uznaniem władzy monarchów państw, które podzieliły się Polską a wręcz przeciwnie, umiejętnie korzystali z sytuacji popowstaniowej kiedy przejmowali (wykupywali) majątki szlacheckie skonfiskowane przez cara.

Żydzi, którzy w czasach Rzeczpospolitej korzystali z uchwalonych przez Sejm szlachecki lub nadanych im przez króla przywilejów, łatwo zapomnieli o solidarności z polską szlachtą. Np. w Galicji drobna szlachta stała się groźnym konkurentem dla Żydów kiedy nie mogąc się utrzymać z małych majątków, zaczęła z sukcesem zajmować się handlem, zarządzaniem młynami, tartakami, olejarniami itd, stając się groźną konkurencją dla Żydów. Żydowscy karczmarze mieli swój niemały udział w podburzaniu galicyjskich chłopów do buntu zwanego rzezią galicyjską.

Powracając do historii sprzed kilku wieków. Czy możemy się dziwić powstańcom Chmielnickiego, że tak rozpaczliwie bronili się przed narzuceniem im polskiego pańszczyźnianego porządku z Żydami na czele. Szczególnie, że wielu z nich było uciekinierami polskimi pańszczyźnianymi chłopami. Dzisiaj zarówno w polskich jak i żydowskich podręcznikach historii można przeczytać o nieludzkim okrucieństwie powstańców na Ukrainie, którzy w podobny sposób mordowali zarówno polską szlachtę jak i polskich Żydów. Polscy "Patrioci" pewnie będą mówić o ukraińskim barbarzyństwie i polskim "bohaterstwie i męczeństwie". [Jedno jest pewne, dzisiejszej Polsce potrzebny jest drugi Bohdan Chmielnicki].

Sytuacje polskiego chłopstwa świetnie rozumiał nasz wielki polityk Dmowski, którego endecja wykonała olbrzymią pracę "od podstaw", ucząc chłopstwo patriotyzmu i demokracji. To przecież synowie chłopscy bronili Warszawy przed nawałą bolszewicką oraz dzielnie walczyli we wrześniu 1939 roku. Niestety, dzisiaj w Polsce właśnie oducza sie patriotyzmu.

Wobec ogromnej tzw. mniejszości żydowskiej na ziemiach poskich, która praktycznie tworzyła polski stan trzeci, trudno dziwić się nastrojom antysemickim w Polsce, które miały swoje źródło nie w uprzedzeniach rasowych lub religijnych, ale w sytuacji gospodarczej. Historia powraca dzisiaj do nas jak bumerang, przy okazji nasilającej się antypolskiej kampanii propagandowej, zarzucającej nam "wyssany z mlekiem matek" antysemityzm i udział Polaków w Holocauście oraz w związku z wielomiliardowymi roszczeniami przemysłu holocaustycznego wobec Polski, słyszy się już opinię, ignorujące fakt - że przytłaczająca większosc Żydów uratowanych przez Polaków w czasie II wojny światowej była przechowana na polskiej wsi - że to polscy chłopi (z natury antysemiccy) wydawali, rabowali i mordowali Żydów. Natomiast, że ratowała Żydów polska inteligencja pochodzenia szlacheckiego.

Tymczasem, rozmodlony polski naród, którego czujność została uśpiona przez media i Kościół, zachodzą od tyłu drapieżniki, które dokonają dalszego i już końcowego rabunku Polski.

Stan Sas 

2591 odsłon średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑